Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna BIP

Ta strona BIP zawiera aktualne informacje od grudnia 2019 r., część danych jest w trakcie migracji. Jeśli szukasz starszych informacji znajdziesz je na archiwalnej stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwumbip2019.pabianice.gmina.pl/


Nr rachunków bankowych:


Wyniki głosowań:

http://rada.pabianice.gmina.pl/glosowania

 


Nazwa Gminy: Gmina Pabianice

Rodzaj: gmina wiejska

Lokalizacja: woj. łódzkie, pow. pabianicki

 

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Pabianicach

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

tel./fax: + 48 213 96 76

42 213 96 60

42 213 95 08

42 215 26 69

42 213 95 98

42 213 96 92

42 215 56 52

 

e-mail:

 

NIP Gminy Pabianice: 731-191-39-30    REGON Gminy Pabianice: 472057804

NIP Urzędu Gminy w Pabianicach: 731-105-55-50    REGON Urzędu Gminy w Pabianicach: 000543551

 

Kod terytorialny gminy: 1008072

Rozwinięcie sekcji kodu: 10 - oznaczenie województwa łódzkiego, 08 - oznaczenie powiatu pabianickiego, 07 - oznaczenie gminy Pabianice, 2 - oznaczenie typu gminy - wiejska

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

/UrzadGminyPabianice/skrytka


Godziny pracy Urzędu Gminy:

Poniedziałki    9:00 - 17:00

Wtorki            7:15 - 15:15

Środy             7:15 - 15:15

Czwartki        7:15 - 15:15

Piątki             7:15 - 15:15

 


Wójt
mgr Marcin Wieczorek
e-mail:

Zastępca Wójta
mgr inż. Roman Figiel
e-mail:

Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Błoch

Sekretarz Gminy
mgr Anna Chodasewicz-Izaszek
e-mail:

Skarbnik Gminy
mgr Jolanta Kukieła
e-mail:

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami 
Sylwester Izbicki
e-mail:


wz. Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Maria Tum
e-mail:

Inspektor Ochrony Danych
Magdalena Kuszmider

Wykaz nr wewnętrznych:

Sekretariat 100
Informatyk 133
Fundusze Zewnętrzne 133
Ewidencja ludności, dowody osobiste 132
Biuro Rady 122
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, rewitalizacja 123
Drogi, oświetlenia 127
Podatki

141
120

Kasa 128
Kierownik Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami 121
Odpady Komunalne 126
Oświata 124
Sport, Świetlice wiejskie 124
Kadry 142
Obrona cywilna/OSP/Zarządzenie kryzysowe 139
Księgowość Budżetowa 143
138
Stan licznika wody i kanalizacji 137
Wycinka drzew, łowiectwo, ochrona środowiska, 136
Gospodarka Nieruchomościami, opłata adiacencka 144
Numeracja Budynków, podział nieruchomości 146
Działalność Gospodarcza 145
Umowy woda i kanalizacja, dofinansowania do oczyszczalni
i przyłączy, bezdomne zwierzęta
125
Inwestycje 129

 


Posterunek Policji w Hermanowie
95-200 Hermanów 24n
godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku - 8.00-16.00
tel. 47 84-24-082
email:
 

Kierownik : st. asp. Adam Figiel
tel. służbowy 47 84-24-089

tel. kom. 693-997-283

 

Kierownik Posterunku Policji w Hermanowie pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Posterunku.

W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z wybranym dzielnicowym lub kierownikiem posterunku prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach pod numerem 47 84 24 301.

Dzielnicowi:

asp. Mariusz Łagowski:

telefon służbowy : 516 433 176 czynny w godzinach 8:00 - 22:00

tel. 47 84-24-086 (pokój dzielnicowych)

email:

Miejscowości : Gorzew, Górka Pabianicka, Huta Janowska, Janowice, Konin, Kudrowice, Majówka, Okołowice, Petrykozy, Piątkowisko, Porszewice, Szynkielew, Świątniki, Wola Żytowska, Wysieradz, Żytowice.

asp. Przemysław Rokuszewski:

telefon służbowy : 516 433 426 czynny w godzinach 8:00 - 22:00

tel. 47 84-24-086 (pokój dzielnicowych)

email:

Miejscowości : Bychlew, Jadwinin, Hermanów, Pawlikowice, Rydzyny, Władysławów, Terenin.

 

 

Wersja XML