Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
54080538716166461124543002105685767920163750920000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
394194058845135525306328256381115703473863680614044648754170906
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10460697722114395134240174431148163582174948236772493755172141396
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000003413018307
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 856505
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 41516
 3. Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat, kalendarze odbioru
  Wyświetleń: 34379
 4. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 33092
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 22393
 6. Ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy
  Wyświetleń: 16085
 7. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 14765
 8. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 12813
 9. Kadencja 2018-2023 - Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11655
 10. Zamówienia do 130 tys. złotych
  Wyświetleń: 11087
 11. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 11044
 12. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 9819
 13. Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 8556
 14. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019 r.
  Wyświetleń: 8475
 15. Wykaz sołectw Gminy Pabianice oraz dane teleadresowe sołtysów
  Wyświetleń: 8135
 16. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 8109
 17. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8066
 18. Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 7952
 19. Skład Rady Gminy Pabianice - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 7574
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7551
 21. Gospodarka odpadami - formularze
  Wyświetleń: 7431
 22. Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 6790
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6290
 24. Podatki lokalne - 2020 r.
  Wyświetleń: 6152
 25. Opłata adiacencka
  Wyświetleń: 6113
 26. Petycje
  Wyświetleń: 6094
 27. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6061
 28. Rejestr umów
  Wyświetleń: 6052
 29. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 5998
 30. Informacje o planowanych sesjach
  Wyświetleń: 5961
 31. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 5877
 32. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 5797
 33. Łowiectwo
  Wyświetleń: 5676
 34. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 5594
 35. Protokoły z sesji Rady Gminy Pabianice - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5091
 36. 2018.11.28 - Sesja II
  Wyświetleń: 5074
 37. Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna
  Wyświetleń: 5054
 38. Budżet Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 5053
 39. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 4956
 40. Formularze dla radnych
  Wyświetleń: 4919
 41. Bilanse
  Wyświetleń: 4839
 42. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4816
 43. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4788
 44. Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4697
 45. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Wodociągi i kanalizacja
  Wyświetleń: 4630
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4620
 47. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4557
 48. Zarządzenia Wójta Gminy - 2021 r.
  Wyświetleń: 4347
 49. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4320
 50. Komisja Gospodarczo-Finansowa - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4308
 51. Jednostki organizacyjne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 4242
 52. Komisja Rewizyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4240
 53. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 4168
 54. 2018.12.28 - Sesja IV
  Wyświetleń: 4147
 55. Wykaz podmiotów odbierających odpady z terenu gminy Pabianice
  Wyświetleń: 4104
 56. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4090
 57. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Gospodarki gruntami
  Wyświetleń: 4073
 58. 2019.12.19 - Sesja XXI
  Wyświetleń: 4067
 59. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Podatki lokalne
  Wyświetleń: 4040
 60. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Drogi
  Wyświetleń: 4005
 61. Załatwianie sprawe w Urzędzie Gminy - Ochrona środowiska i leśnictwo
  Wyświetleń: 3982
 62. Transmisje obrad sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 3959
 63. 2019.03.25 - Sesja VII
  Wyświetleń: 3939
 64. Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3896
 65. 2019.10.28 - Sesja XVII
  Wyświetleń: 3884
 66. 2019.09.30 - Sesja XV
  Wyświetleń: 3880
 67. 2019.06.29 - Sesja XII
  Wyświetleń: 3867
 68. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3859
 69. Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu
  Wyświetleń: 3848
 70. Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3823
 71. Podatki lokalne - 2021 r.
  Wyświetleń: 3704
 72. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3673
 73. 2020.02.24 - Sesja XXV
  Wyświetleń: 3666
 74. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Oświata
  Wyświetleń: 3648
 75. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 3616
 76. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2020 r.
  Wyświetleń: 3550
 77. Nabór wniosków na wymianę palenisk węglowych - 2020 r.
  Wyświetleń: 3511
 78. 2020.06.10 - Sesja XXIX
  Wyświetleń: 3480
 79. OŚN.6220.02.2020 - Postępowanie dotyczące eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Porszewice I
  Wyświetleń: 3447
 80. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2020 r.
  Wyświetleń: 3239
 81. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 3211
 82. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3203
 83. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 3094
 84. 2020.07.09 - Sesja XXXI
  Wyświetleń: 3052
 85. 2020.05.14 - Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 3020
 86. Dokumenty związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 3006
 87. 2018.11.21 - Sesja I
  Wyświetleń: 2987
 88. 2019.05.27 - Sesja X
  Wyświetleń: 2929
 89. Raporty o stanie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2918
 90. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2891
 91. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2875
 92. 2019.01.28 - Sesja V
  Wyświetleń: 2851
 93. 2018.12.13 - Sesja III
  Wyświetleń: 2845
 94. 2020.10.15 - Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz lista rezerwowa
  Wyświetleń: 2842
 95. Informacje o udzielonej pomocy publicznej
  Wyświetleń: 2834
 96. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 2775
 97. 2019.02.28 - Sesja VI
  Wyświetleń: 2753
 98. 2020.05.12 - Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych
  Wyświetleń: 2743
 99. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2671
 100. Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pabianice i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów
  Wyświetleń: 2670
 101. 2020.03.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 2646
 102. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2020 r.
  Wyświetleń: 2640
 103. 2019.05.16 - Sesja IX
  Wyświetleń: 2570
 104. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2563
 105. 2021.02.26 - Sesja XLII
  Wyświetleń: 2536
 106. 2020.01.02 - Konsultacje nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 2516
 107. 2019.04.25 - Sesja VIII
  Wyświetleń: 2507
 108. 2019.11.25 - Sesja XIX
  Wyświetleń: 2479
 109. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2475
 110. 2020.01.09 - Sesja XXIII
  Wyświetleń: 2463
 111. 2020.02.24 - Wyniki konsultacji nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 2433
 112. Sprawozdania budżetowe przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2421
 113. Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji
  Wyświetleń: 2417
 114. Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2403
 115. 2020.03.06 - Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21
  Wyświetleń: 2355
 116. 2019.12.04 - Sesja XX
  Wyświetleń: 2348
 117. 2020.03.06 - Przetarg na rozbudowę drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I
  Wyświetleń: 2322
 118. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 2311
 119. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 2293
 120. Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2277
 121. 2019.06.13 - Sesja XI
  Wyświetleń: 2273
 122. 2021.07.26 - Informacja o naborze uzupełniającym do udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabainice”
  Wyświetleń: 2271
 123. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
  Wyświetleń: 2268
 124. OŚN.6220.02.02.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2259
 125. 2020.06.25 - Sesja XXX
  Wyświetleń: 2258
 126. Budżet Gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 2256
 127. 2020.06.15 - Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2250
 128. 2019.10.31 - Sesja XVIII
  Wyświetleń: 2246
 129. 2019.09.03 - Sesja XIV
  Wyświetleń: 2223
 130. 2021.03.30 - Sesja XLIII
  Wyświetleń: 2219
 131. Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ...
  Wyświetleń: 2203
 132. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości/wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
  Wyświetleń: 2203
 133. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
  Wyświetleń: 2196
 134. Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2173
 135. Bilanse za 2018 r.
  Wyświetleń: 2170
 136. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2169
 137. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 2167
 138. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2160
 139. Ewidencje i rejestry
  Wyświetleń: 2159
 140. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami COVID-19 na terenie Rzeczyspolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2136
 141. 2019.12.20 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 2127
 142. Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla
  Wyświetleń: 2097
 143. Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji
  Wyświetleń: 2072
 144. Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzi
  Wyświetleń: 2068
 145. Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały.
  Wyświetleń: 2062
 146. 2019.12.05 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 2061
 147. 2019.10.17 - Sesja XVI
  Wyświetleń: 2041
 148. Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2041
 149. 2019.12.11 - Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Uługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 2014
 150. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchmości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2001
 151. 2019.12.30 - Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1991
 152. 2020.01.24 - Sesja XXIV
  Wyświetleń: 1984
 153. 2020.03.23 - Sesja XXVI
  Wyświetleń: 1984
 154. Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1983
 155. 2020.01.30 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku - Trasa nr 3
  Wyświetleń: 1981
 156. 2019.12.05 - Zapytanie ofertowe dot. zadania "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2020"
  Wyświetleń: 1967
 157. Budżet Gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 1964
 158. 2020.02.17 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1960
 159. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 1958
 160. 2020.01.24 - Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1955
 161. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 1949
 162. 2019.12.19 - Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1939
 163. 2020.01.09 - Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1936
 164. Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1926
 165. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 1916
 166. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 1915
 167. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1914
 168. Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1911
 169. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1909
 170. Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1903
 171. 2020.03.12 - Informacja o zmianie treści otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 1900
 172. Wniosek o udostępnienie danych: z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru pesel
  Wyświetleń: 1898
 173. 2019.08.02 - Sesja XIII
  Wyświetleń: 1896
 174. 2020.01.10 - Informacja o przyznanych dotacjach na zadanie: sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1893
 175. Sprawozdania budżetowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 1886
 176. Ulga żołnierska w podatku rolnym
  Wyświetleń: 1882
 177. 2020.02.27 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 1874
 178. 2019.12.20 - Koło Łowieckie Złom - inf. o polowaniach zbiorowych
  Wyświetleń: 1871
 179. Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1871
 180. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1866
 181. Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1863
 182. 2019.12.12 - Zamówienie z wolnej ręki: Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1840
 183. OŚN.6220.02.07.2020 - Decyzja nr 02/2020
  Wyświetleń: 1839
 184. 2020.02.14 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 1836
 185. Bilanse za 2019 r.
  Wyświetleń: 1833
 186. Połączone komisje Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1828
 187. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1828
 188. 2019.12.30 - Sesja XXII
  Wyświetleń: 1822
 189. 2019.11.08 - Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego
  Wyświetleń: 1821
 190. Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1817
 191. Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1811
 192. 2020.10.14 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1801
 193. 2020.03.17 - Zapytanie ofertowe na opracowania treści przewodnika historyczno-krajoznawczego po Gminie Pabianice oraz mapy turystycznej Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1800
 194. 2020.02.24 - Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1795
 195. 2020.04.10 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 1791
 196. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 1790
 197. 2019.12.04 - Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1779
 198. Wydanie zgody na budowę zjazdu
  Wyświetleń: 1772
 199. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  Wyświetleń: 1770
 200. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2019/2020
  Wyświetleń: 1764
 201. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje
  Wyświetleń: 1754
 202. Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1754
 203. Uchwała Nr XXXIII/240/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zajęcia stanowiska – sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1753
 204. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1751
 205. Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje
  Wyświetleń: 1740
 206. 2020.02.21 - Informacja dot. zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019
  Wyświetleń: 1735
 207. 2020.10.28 - Sesja XXXV
  Wyświetleń: 1733
 208. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1733
 209. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1732
 210. Zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 1720
 211. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 1717
 212. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 1717
 213. SKO.4176.1.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
  Wyświetleń: 1712
 214. 2021.06.29 - Sesja XLVII
  Wyświetleń: 1707
 215. Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami
  Wyświetleń: 1705
 216. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 1699
 217. OŚN.6220.01.2020 - Decyzja nr 2/2020
  Wyświetleń: 1698
 218. Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ...
  Wyświetleń: 1697
 219. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 1691
 220. 2020.05.25 - Sesja XXVIII
  Wyświetleń: 1689
 221. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ...
  Wyświetleń: 1689
 222. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 1689
 223. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 1689
 224. Uchwała Nr VI /59/ 2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 1685
 225. 2020.04.08 - Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1684
 226. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1681
 227. Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1681
 228. Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 1681
 229. 2021.01.29 - Sesja XL
  Wyświetleń: 1678
 230. Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1678
 231. Uchwała Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1677
 232. 2020.08.28 - Przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Rydzyny
  Wyświetleń: 1672
 233. Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1670
 234. 2019.12.17 - Ogłoszenie o w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1666
 235. Zaświadczenie o zgodnosci zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przezstrzennego
  Wyświetleń: 1660
 236. OŚN.6220.02.06.2019 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1656
 237. 2020.03.02 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2019
  Wyświetleń: 1649
 238. OŚN.6220.01.01.2020 - wydobywanie kopaliny ze złoża Porszewice II
  Wyświetleń: 1647
 239. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 1646
 240. 2020.02.19 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 1643
 241. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 1643
 242. Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1642
 243. 2021.02.01 - Nabór Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 1637
 244. Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1627
 245. 2020.02.10 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Wyświetleń: 1620
 246. Uchwała nr XXI/166/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych
  Wyświetleń: 1618
 247. 2020.05.25 - Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1617
 248. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru ...
  Wyświetleń: 1614
 249. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych ...
  Wyświetleń: 1613
 250. 2020.01.09 - Obwieszczenie WOOŚ.420.51.2018.MOl.44
  Wyświetleń: 1608
 251. Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 1600
 252. Uchwała Nr XXI/172/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony ...
  Wyświetleń: 1599
 253. 2021.04.07 - Informacja o wyniku naboru - inspektor ds.dróg
  Wyświetleń: 1596
 254. Zarządzenie Nr 132 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1596
 255. 2020.02.19 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1594
 256. 2020.03.26 - Wyjaśnienie PKW dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (ZPOW-571-32/20)
  Wyświetleń: 1593
 257. 2020.12.21 - Sesja XXXIX
  Wyświetleń: 1593
 258. Zaproszenie na spotkanie podsumowujące współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
  Wyświetleń: 1592
 259. 2020.07.23 - Sesja XXXII
  Wyświetleń: 1589
 260. Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 1589
 261. Budżet Gminy Pabianice w 2021 r.
  Wyświetleń: 1588
 262. Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1587
 263. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn ...
  Wyświetleń: 1587
 264. OŚN.6220.02.06.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1586
 265. Zarządzenie Nr 126 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1586
 266. Zatwierdzenie projektu podziału działki
  Wyświetleń: 1586
 267. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1582
 268. Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy
  Wyświetleń: 1582
 269. Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 1578
 270. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1577
 271. Zarządzenie 118/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-11-2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości Bychlew, tj. drodze Bychlew-Terenin, Bychlew-Jadwinin oraz drogom na terenie nowo...
  Wyświetleń: 1577
 272. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1576
 273. OŚN.6220.01.05.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji
  Wyświetleń: 1570
 274. Uchwała nr IV/032/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we
  Wyświetleń: 1570
 275. OŚN.6220.01.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1563
 276. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 1560
 277. Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
  Wyświetleń: 1560
 278. 2020.02.10 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi dot. propozycji zmian siedzib komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1559
 279. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 1556
 280. 2019.11.26 - Obwieszczenie RDOŚ dot. przebudowy sieci gazowej
  Wyświetleń: 1555
 281. Podatki lokalne - 2022 r.
  Wyświetleń: 1553
 282. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1552
 283. 2019.11.15 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1551
 284. Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 1551
 285. Zarządzenie Nr 131 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1549
 286. 2020.04.03 - Stop zagrożeniem zdrowia i życia
  Wyświetleń: 1545
 287. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1545
 288. Zarządzenie Nr 120 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1545
 289. OŚN.6220.01.05.2020 - Decyzja nr 1/2020 r. z 25 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1544
 290. Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 1541
 291. Uchwała Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1537
 292. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1536
 293. 2020.12.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2021
  Wyświetleń: 1534
 294. Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1531
 295. Zarządzenia Wójta Gminy - 2022 r.
  Wyświetleń: 1528
 296. Komunikacja
  Wyświetleń: 1527
 297. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom ...
  Wyświetleń: 1525
 298. Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 1523
 299. Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1520
 300. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie mian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1519
 301. 2020.11.03 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15
  Wyświetleń: 1515
 302. Uchwała Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1515
 303. Uchwała nr XXI/167/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1514
 304. Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Pawlikowice dotyczącej drogi nr 3310 E przebiegającej przez wieś Pawlikowice
  Wyświetleń: 1513
 305. Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 1513
 306. Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za ...
  Wyświetleń: 1509
 307. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 1509
 308. 2021.09.07 - Informacja o naborze - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1508
 309. Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 1508
 310. Uchwała nr IV/041/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wyposażenia w mienie Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1506
 311. Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1504
 312. OŚN.6220.02.2019 - Powiększenie bazy zasobowej złoża kruszywa naturalnego - piasku - Okołowice II
  Wyświetleń: 1503
 313. Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1503
 314. Uchwała Nr XXI/168/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1500
 315. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1498
 316. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 rok
  Wyświetleń: 1496
 317. 2020.04.15 - Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1495
 318. Strategia rozwoju Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1495
 319. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1495
 320. Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1495
 321. Zarządzenie Nr 125 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1495
 322. Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa ...
  Wyświetleń: 1494
 323. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 1492
 324. 2021.02.22 - Sesja XLI
  Wyświetleń: 1491
 325. Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1488
 326. Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadaniadoradztwa metodycznego.
  Wyświetleń: 1487
 327. 2020.11.26 - Sesja XXXVI
  Wyświetleń: 1478
 328. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1478
 329. Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r.
  Wyświetleń: 1478
 330. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1477
 331. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1477
 332. Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
  Wyświetleń: 1476
 333. Uchwała Nr XXI/164 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian ...
  Wyświetleń: 1474
 334. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1471
 335. Uchwała Nr VII/64 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ...
  Wyświetleń: 1471
 336. Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1470
 337. Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1470
 338. Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-04-2019 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020”
  Wyświetleń: 1469
 339. 2021.02.16 - Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1466
 340. Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
  Wyświetleń: 1466
 341. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1464
 342. Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1464
 343. Uchwała Nr XXI/170/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1464
 344. 2020.02.19 - Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1463
 345. 2020.09.18 - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1462
 346. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1462
 347. Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1462
 348. Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1458
 349. Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1458
 350. Uchwała Nr XX/162/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 04-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1457
 351. Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 1456
 352. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1456
 353. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1455
 354. Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 1454
 355. Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1453
 356. Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1453
 357. 2020.02.10 - Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1451
 358. 2019.11.25 - Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1448
 359. Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1448
 360. Uchwała Nr XXV/186/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1448
 361. Uchwała Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1446
 362. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1445
 363. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1445
 364. 2020.02.28 - WAŻNE! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach
  Wyświetleń: 1444
 365. Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1444
 366. 2020.08.31 - Sesja XXXIII
  Wyświetleń: 1440
 367. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1434
 368. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1433
 369. Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 1431
 370. 2020.03.18 - Roczne plany łowiecko-hodowlane WKŁ nr 420 "SŁOWIK"
  Wyświetleń: 1430
 371. Uchwała Nr XIX/155/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r.
  Wyświetleń: 1430
 372. Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy.
  Wyświetleń: 1429
 373. 2020.09.28 - Sesja XXXIV
  Wyświetleń: 1428
 374. Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 1428
 375. 2019.11.08 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GN-V.7570.1143.1.2011.AP
  Wyświetleń: 1427
 376. Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1426
 377. 2020.02.05 - Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1425
 378. Uchwała nr XXI/165/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  Wyświetleń: 1425
 379. Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 .
  Wyświetleń: 1424
 380. Uchwała Nr XXIII/178/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1424
 381. Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1422
 382. OŚN.6220.02.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1419
 383. 2020.07.17 - Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1418
 384. Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 1418
 385. Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1417
 386. Zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1416
 387. PO.ZUZ.5.421.986.2019.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1415
 388. Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2019 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1414
 389. 2020.02.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1410
 390. Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1407
 391. Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1404
 392. Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1403
 393. Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1403
 394. Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1403
 395. 2021.02.18 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1401
 396. 2019.12.16 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji
  Wyświetleń: 1400
 397. 2021.04.23 - Ogłoszenie o zamówieniu, Roboty budowlane, Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga
  Wyświetleń: 1398
 398. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 1398
 399. Uchwała Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „PRACUŚ” w partnerstwie z Gminą Dłutów, powiatem pabianickim, Fundacją Idee Społeczne Fidees w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01 10 001/ 19
  Wyświetleń: 1397
 400. Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1394
 401. Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1393
 402. Uchwała Nr XXV/194/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1393
 403. Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1392
 404. Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 1391
 405. Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1390
 406. 2021.03.31 - Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1389
 407. Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1388
 408. Uchwała Nr XXV/193/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1388
 409. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  Wyświetleń: 1386
 410. Uchwała Nr XIX/154/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 1386
 411. Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 1386
 412. 2020.02.10 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1384
 413. 2020.12.02 - Sesja XXXVII
  Wyświetleń: 1384
 414. Uchwała Nr XXV/187/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 1383
 415. OŚN.6220.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1379
 416. 2020.04.28 - Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Urządzenia Lasu
  Wyświetleń: 1377
 417. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2019
  Wyświetleń: 1374
 418. Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie przekazania w części skargi wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi
  Wyświetleń: 1374
 419. 2020.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1371
 420. Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1370
 421. Uchwała Nr XV/127/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 2020 – 2023
  Wyświetleń: 1370
 422. Uchwała Nr XVII/144/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części wsi Rydzyny określonych w uchwale Nr XLVI/419/2017 z...
  Wyświetleń: 1370
 423. Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice
  Wyświetleń: 1370
 424. OŚN.6220.01.2019 - Rozbudowa zakładu Greek Trade sp. z o.o. w miejscowości Porszewice.
  Wyświetleń: 1366
 425. Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu ...
  Wyświetleń: 1366
 426. Uchwała Nr XXI/169/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1365
 427. Życzenia
  Wyświetleń: 1362
 428. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 1358
 429. Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1358
 430. Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom ...
  Wyświetleń: 1356
 431. Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1355
 432. 2021.03.03 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1352
 433. 2020.03.26 - Obwieszczenie w sprawie ponownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji nakładającej na GDDKiA, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi..
  Wyświetleń: 1349
 434. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1349
 435. Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1348
 436. Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów...
  Wyświetleń: 1347
 437. Uchwała Nr XIX/156/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r.
  Wyświetleń: 1345
 438. Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1345
 439. Uchwała nr XXI/171/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1345
 440. 2020.11.19 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego na terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1340
 441. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1339
 442. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1339
 443. Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1339
 444. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
  Wyświetleń: 1338
 445. 2019.12.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1337
 446. Uchwała Nr XVII/148/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1337
 447. 2020.12.07 - Sesja XXXVIII
  Wyświetleń: 1333
 448. Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1329
 449. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1328
 450. 2021.10.14 - Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1326
 451. Uchwała Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1326
 452. 2020.02.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1324
 453. 2021.12.20 - Sesja LVI
  Wyświetleń: 1324
 454. Uchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-10-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1324
 455. Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1324
 456. Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, ...
  Wyświetleń: 1323
 457. 2020.04.08 - Sesja XXVII
  Wyświetleń: 1319
 458. 2020.09.10 - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pabianicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej w Łasku.
  Wyświetleń: 1319
 459. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 1313
 460. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1311
 461. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2019 do 31.12.2019 r
  Wyświetleń: 1311
 462. Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach na lata 2020 – 2023.
  Wyświetleń: 1295
 463. 2020.06.10 - Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1293
 464. 2020.05.21 - Informacja o planowanym posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej
  Wyświetleń: 1292
 465. Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 1290
 466. 2020.11.27 - Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe
  Wyświetleń: 1275
 467. Sprawozdania budżetowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 1265
 468. 2020.07.09 - Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1262
 469. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2021 r.
  Wyświetleń: 1262
 470. 2020.05.25 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 1261
 471. 2020.10.27 - Konkurs na wybór brokera ubezpieczniowego
  Wyświetleń: 1261
 472. 2020.02.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1260
 473. Kolej Dużych Prędkości – konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1253
 474. 2020.06.25 - Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1245
 475. Uchwała Nr XXI/173/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1243
 476. 2020.05.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1239
 477. 2022.04.10 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1234
 478. 2020.03.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1231
 479. 2020.06.03 - Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1231
 480. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1228
 481. 2020.08.06 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1225
 482. 2020.05.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1224
 483. Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiegow 2020 r.
  Wyświetleń: 1224
 484. Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1222
 485. 2021.01.04 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1220
 486. Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 1217
 487. PO.ZUZ.5.4210.181m.2020.MC - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1210
 488. Uchwała Nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1210
 489. Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
  Wyświetleń: 1204
 490. Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1200
 491. Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg gminnych
  Wyświetleń: 1197
 492. Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1195
 493. 2020.05.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1194
 494. Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
  Wyświetleń: 1187
 495. 2021.02.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1186
 496. 2020.03.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1184
 497. OŚN.6220.02.45.2020 - Decyzja nr 5/2020
  Wyświetleń: 1184
 498. SKO.4170.19.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji (1/2020 z 11.02.2020)
  Wyświetleń: 1183
 499. 2020.07.23 - Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1175
 500. SKO.4176.1.2020/SKO.4176.5.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1174
 501. 2021.02.26 - Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1172
 502. 2021.02.17 - Inspektor ds. dróg - unieważnienie naboru
  Wyświetleń: 1167
 503. 2020.12.21 - Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1165
 504. 2020.10.01 - Nabór wniosków na realizację zadań polegających na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1160
 505. Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
  Wyświetleń: 1157
 506. Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1155
 507. 2021.04.30 - Sesja XLIV
  Wyświetleń: 1147
 508. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
  Wyświetleń: 1135
 509. Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Pabianice miejsca do bezpłatnego parkowania.
  Wyświetleń: 1134
 510. Uchwała Nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1132
 511. 2021.06.15 - Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1117
 512. Zarządzenie Nr 116 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1116
 513. 2020.09.28 - Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1115
 514. 2020.12.07 - Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1114
 515. PO.ZUZ.5.4210.242m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1114
 516. Wyniki głosowania 12 lipca 2020 r. na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1114
 517. 2020.03.26 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1113
 518. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1109
 519. Uchwała nr XIV/120/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1107
 520. Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1107
 521. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 1107
 522. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1104
 523. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1103
 524. Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1102
 525. Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1099
 526. Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1099
 527. Uchwała Nr XXII/175/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływemroku budżetowego 2019.
  Wyświetleń: 1098
 528. Bilanse za 2020 r.
  Wyświetleń: 1095
 529. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 zmieniająca Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności ...
  Wyświetleń: 1095
 530. Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1095
 531. Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 17-10-2019 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1093
 532. Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1093
 533. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1092
 534. 2021.02.22 - Porządek obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1089
 535. 2020.08.31 - Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1088
 536. 2021.08.05 - Przetarg na budowę miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1088
 537. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2021 r.
  Wyświetleń: 1087
 538. Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1087
 539. Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu domowego dla posiadaczy ...
  Wyświetleń: 1086
 540. OSN.6220.02.26.2020 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 1084
 541. 2020.03.02 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1083
 542. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia ...
  Wyświetleń: 1082
 543. 2021.03.30 - Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1080
 544. 2020.12.02 - Porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1078
 545. Koncert Eleni - 7 marca 2020 w GDK
  Wyświetleń: 1078
 546. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-03-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1078
 547. 2020.03.11 - Informacja o wszczęciu postępowania PO.ZUZ.5.421.1096.2020.AP
  Wyświetleń: 1072
 548. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 1072
 549. Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 1070
 550. 2020.12.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku- trasa nr 1 i trasa nr 2
  Wyświetleń: 1069
 551. PO.ZUZ.5.4210.243m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1069
 552. 2021.06.16 - Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi - ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic: Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.
  Wyświetleń: 1066
 553. Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1065
 554. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1064
 555. 2021.04.19 - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1061
 556. Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1060
 557. Uchwała Nr XXVII/205/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1060
 558. Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1059
 559. Zarządzenie Nr 104 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1059
 560. 2021.01.29 - Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1058
 561. Wybory 28.06.2020 r. - Gdzie głosować?
  Wyświetleń: 1057
 562. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1055
 563. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 1054
 564. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1053
 565. 2021.01.21 - Petycja w sprawie szczepień na SARS-Cov-2,
  Wyświetleń: 1052
 566. 2020.10.28 - Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1051
 567. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
  Wyświetleń: 1051
 568. Uchwała Nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1051
 569. Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1051
 570. Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1050
 571. 2021.06.08 - Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1049
 572. 2020.06.04 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
  Wyświetleń: 1047
 573. 2021.11.16 - Konsultacje społeczne dotyczące Kolei Dużych Prędkości
  Wyświetleń: 1046
 574. Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1045
 575. Uchwała Nr XXII/174/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1042
 576. 2020.11.26 - Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1041
 577. Stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1041
 578. Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1040
 579. Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1039
 580. Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie obsługi, odbioru oraz zasad obiegu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i inncyh ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych w
  Wyświetleń: 1039
 581. 2020.05.22 - Obwieszczenie Wojewody Łódziego IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1037
 582. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1037
 583. 2021.04.20 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1036
 584. 2021.10.04 - Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 1036
 585. Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1035
 586. Uchwała Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy
  Wyświetleń: 1034
 587. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1031
 588. 2020.10.21 - SKO.4170.103.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1030
 589. Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1030
 590. ZKF-622-99/20- stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1029
 591. 2021.05.28 - Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1028
 592. OŚN.6220.02.31.2020 - Decyzja nr 4/2020
  Wyświetleń: 1027
 593. Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1025
 594. 2021.09.16 - Przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady
  Wyświetleń: 1022
 595. Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1022
 596. Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1021
 597. OŚN.6220.02.29.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1018
 598. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 1018
 599. 2021.04.30 - Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1017
 600. Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1017
 601. Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1017
 602. 2020.06.29 - Petycja dot. : "likwidacji nękania smrodem (odorem powstałym z gnojowicy)"
  Wyświetleń: 1016
 603. Uchwała Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1015
 604. Zarządzenie Nr 101 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1014
 605. Zarządzenie Nr 109 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1014
 606. 2020.11.23 - Zawiadomienie o wynikach wyboru Brokera Ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 1011
 607. 2021.06.29 - Porzadek obrad XLVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1008
 608. Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 1008
 609. Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1006
 610. Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1006
 611. Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1004
 612. Zebranie sołectwa Piątkowisko - 21.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1004
 613. 2021.08.11 - Sesja L
  Wyświetleń: 1003
 614. 2020.10.16 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
  Wyświetleń: 1002
 615. 2020.11.13 - Informacja o otrzymanych ofertach w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 1002
 616. Uchwała Nr XXX/220/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r.
  Wyświetleń: 1002
 617. Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
  Wyświetleń: 1001
 618. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1001
 619. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami ...
  Wyświetleń: 1000
 620. Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konlursu na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1000
 621. Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 998
 622. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 995
 623. Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 993
 624. Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 993
 625. Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 992
 626. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 991
 627. Uchwała Nr XXX/223/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 991
 628. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-07-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
  Wyświetleń: 991
 629. Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 990
 630. Uchwała Nr XXX/222/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 989
 631. 2021.07.22 - Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 988
 632. Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-04-2019 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiefgu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych" w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 984
 633. Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 983
 634. Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  Wyświetleń: 982
 635. Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 982
 636. Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 982
 637. 2020.03.30 - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi,
  Wyświetleń: 981
 638. 2020.09.24 - Nadanie nazw drogom (ulicom) na terenie wsi Rydzyny
  Wyświetleń: 980
 639. Głosowanie Korespondencyjne w II turze wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 979
 640. Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 978
 641. Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 976
 642. Uchwała Nr XLII/287/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 975
 643. Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 975
 644. Uchwała Nr XXVIII/213/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
  Wyświetleń: 975
 645. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
  Wyświetleń: 975
 646. Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 975
 647. 20211028 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku
  Wyświetleń: 974
 648. 2021.07.06 - Sesja XLVIII
  Wyświetleń: 973
 649. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ...
  Wyświetleń: 973
 650. Zarządzenie Nr 117 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 973
 651. 2020.01.21 - Petycja o zmianę przepisów prawa miejscowego oraz poparcie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa
  Wyświetleń: 972
 652. OŚN.6220.05.2020 - Budowa dodatkowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą w tym m.in. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu „Włodan”
  Wyświetleń: 972
 653. Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 972
 654. Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 972
 655. 2021.11.26 - Sesja LV
  Wyświetleń: 969
 656. Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 zmieniająca Uchwałę nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 969
 657. 2020.06.01 - Obwieszczenie o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 968
 658. Zarządzenie Nr 113 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 967
 659. Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 967
 660. OŚN.6220.02.41.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 966
 661. Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 966
 662. 2020.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 965
 663. Uchwała Nr XLIII/298/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników spotrowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 965
 664. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 965
 665. Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 965
 666. Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 965
 667. Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 965
 668. Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 964
 669. Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 964
 670. Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 963
 671. Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-07-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 963
 672. Zarządzenie Nr 97 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 963
 673. Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 962
 674. 2020.12.10 - Petycja w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa oraz by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.
  Wyświetleń: 961
 675. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje zadnia na terenie Gminy Pabianice w roku 2019.
  Wyświetleń: 960
 676. 2021.05.18 - Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 959
 677. Zarządzenie Nr 115 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 959
 678. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 958
 679. Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 958
 680. Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 955
 681. 2021.08.30 - Sesja LI
  Wyświetleń: 954
 682. OŚN.6220.05.06.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 954
 683. Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 954
 684. Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 953
 685. Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 952
 686. 2021.07.06 - Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 951
 687. Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 949
 688. Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 947
 689. OŚN.6220.05.07.2020 - Decyzja nr 6/2020
  Wyświetleń: 946
 690. Uchwała nr IV/042/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 944
 691. Uchwała Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 944
 692. Uchwała Nr XXVIII/214/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 942
 693. Uchwała Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 942
 694. Zarządzenie Nr 114 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 zmieniające Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 8 listopada 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 942
 695. Uchwała Nr XV/138/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 941
 696. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 420 "Słowik" - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 941
 697. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 941
 698. 2021.02.12 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 940
 699. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 940
 700. Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 939
 701. Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 937
 702. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim ...
  Wyświetleń: 933
 703. Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 932
 704. 2021.08.30 - Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 931
 705. Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r.
  Wyświetleń: 930
 706. Uchwała Nr XLII/284/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 930
 707. Uchwała Nr XXXVI/253/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 929
 708. Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 928
 709. 2020.12.22 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 926
 710. 2021.06.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 926
 711. SKO.4276.16.2020/SKO.4276.18.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 924
 712. Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 924
 713. 2020.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 922
 714. Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 922
 715. Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 920
 716. Uchwała Nr XLII/283/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 919
 717. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru ...
  Wyświetleń: 919
 718. 2020.09.09 - Informacja o zamiarze przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
  Wyświetleń: 918
 719. Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 918
 720. Uchwała Nr XII/101/209 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 917
 721. Życzenia
  Wyświetleń: 916
 722. Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 915
 723. 2021.10.25 - Sesja LIV
  Wyświetleń: 911
 724. Uchwała Nr XXXIX/264/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 911
 725. Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 908
 726. Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 908
 727. Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 907
 728. Wydanie osobie zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących tej osoby (ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych)
  Wyświetleń: 906
 729. 2021.09.29 - Sesja LII
  Wyświetleń: 905
 730. OŚN.6220.06.2020 - Budowa Kompleksu przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Jadwininie
  Wyświetleń: 905
 731. 2020.07.06 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.4.2020.RP/AK
  Wyświetleń: 903
 732. 2021.05.28 - Sesja XLV
  Wyświetleń: 903
 733. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 900
 734. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - termin polowań zbiorowych - grudzień 2020
  Wyświetleń: 897
 735. Uchwała Nr XL/274/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w części dotyczącej załącznika nr 2
  Wyświetleń: 896
 736. 2021.06.15 - Sesja XLVI
  Wyświetleń: 895
 737. OŚN.6220.06.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 895
 738. Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmiany statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 895
 739. Uchwała Nr XXXVIII/262/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 895
 740. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - Zmiana terminu polowań zbiorowych - październik, listopad 2020
  Wyświetleń: 894
 741. 2021.09.29 - Porządek obrad LII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 892
 742. Uchwała Nr XXXIII/235/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 892
 743. 12 czerwca Urząd nieczynny
  Wyświetleń: 891
 744. 2021.05.12 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 890
 745. 2021.10.13 - Sesja LIII
  Wyświetleń: 888
 746. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 887
 747. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 885
 748. 2021.08.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 884
 749. OŚN.6220.02.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 884
 750. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2021 r.
  Wyświetleń: 875
 751. 2022.03.31 - Sesja LX
  Wyświetleń: 870
 752. Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 869
 753. Uchwała Nr XXXVI/252/2020 RADY GMINY PABIANICE z dnia 26-11-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 869
 754. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 865
 755. Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 865
 756. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 862
 757. Uchwała Nr XLIII/297/2021 Rady Gminy Pabianicez dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 862
 758. Postanowienie Nr 215/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 858
 759. 2020.10.05 - Plan polowań zbiorowych - październik, listopada 2020 - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 856
 760. Uchwała Nr XLIII/292/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 855
 761. 2021.07.26 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 853
 762. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2020
  Wyświetleń: 853
 763. 2021.08.11 - Porządek obrad L sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 852
 764. 2021.10.13 - Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 852
 765. Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie wyrażania woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
  Wyświetleń: 852
 766. 2021.09.30 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
  Wyświetleń: 848
 767. Zarządzenie Nr 144 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 848
 768. Ewidencja innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie
  Wyświetleń: 840
 769. Uchwała Nr XLIII/291/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 840
 770. Uchwała Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 840
 771. OŚN.6220.05.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 831
 772. Uchwała Nr XLIII/290/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice
  Wyświetleń: 831
 773. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z 01.02.2021 r. informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
  Wyświetleń: 827
 774. Uchwała Nr XXXIII/234/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 827
 775. OŚN.6220.06.07.2020/2021 - Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego
  Wyświetleń: 826
 776. Uchwała Nr XLII/281/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz
  Wyświetleń: 825
 777. Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach w okresie obowiązywania stanu epidemii.
  Wyświetleń: 824
 778. 2022.05.16 - Przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice w formule „zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 823
 779. 2021.01.25 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 822
 780. 2021.01.07 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 821
 781. Uchwała Nr XXXIII/233/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 821
 782. 2020.07.03 - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 820
 783. Uchwała Nr XXXIII/236/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 818
 784. Uchwała Nr XLII/286/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki
  Wyświetleń: 816
 785. PO.ZUZ.5.4210.302m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 815
 786. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 814
 787. Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice z dnia 12 czerwca 2020 roku informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 807
 788. 2022.02.10 - Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice - DPP.271.1.2022
  Wyświetleń: 804
 789. 2022.03.17 - Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 803
 790. Postanowienie Nr 216/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 801
 791. Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w UG
  Wyświetleń: 801
 792. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 799
 793. Uchwała Nr XXXVI/256/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 793
 794. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 792
 795. Uchwała Nr XXXVI/251/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczn
  Wyświetleń: 792
 796. Uchwała Nr XL/270/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  Wyświetleń: 791
 797. Uchwała Nr XLII/280/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 791
 798. Uchwała Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 791
 799. Uchwała Nr XXXIII/239/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców południowej części Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianice
  Wyświetleń: 791
 800. 2020.12.08 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie oraz dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątnik
  Wyświetleń: 790
 801. Uchwała Nr XXXIII/238/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 783
 802. Uchwała Nr XXXV/248/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 780
 803. 2021.10.25 - Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 779
 804. Uchwała Nr XLII/285/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 779
 805. Uchwała Nr XXXIV/245/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 777
 806. Uchwała Nr XXXVI/255/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
  Wyświetleń: 776
 807. Uchwała Nr XXXVI/257/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 776
 808. Nabór Rachmistrzów
  Wyświetleń: 775
 809. Uchwała Nr XLII/288/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 773
 810. Uchwała Nr XLIII/294/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 772
 811. 2021.07.22 - Sesja XLIX
  Wyświetleń: 771
 812. OŚN.6220.02.2021 - Przebudowa drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin
  Wyświetleń: 771
 813. Uchwała Nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 771
 814. Uchwała Nr XXXII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 770
 815. Uchwała Nr XXXV/250/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 770
 816. 2021.09.21 - Przetarg na kompleksową dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 768
 817. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 767
 818. Uchwała Nr XLII/279/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 767
 819. Uchwała Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 766
 820. Uchwała Nr XLIII/295/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 764
 821. Uchwała Nr XXXIX/265/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 763
 822. Uchwała Nr XXXII/228A/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2021 r
  Wyświetleń: 761
 823. Uchwała Nr XXXVI/254/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 r.
  Wyświetleń: 761
 824. Uchwała Nr XXXIX/267/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 758
 825. Uchwała Nr XLIII/296/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 757
 826. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 755
 827. Uchwała Nr XXXVI/258/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 754
 828. Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”
  Wyświetleń: 753
 829. Uchwała Nr XL/268/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 752
 830. 2021.09.21 - Oferta realizacji zadania publicznego - Wsparcie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  Wyświetleń: 751
 831. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 750
 832. Uchwała Nr XXXII/229/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r.
  Wyświetleń: 750
 833. Uchwała Nr XLIV/308/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 749
 834. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 748
 835. Sprawozdania budżetowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 748
 836. 2021.11.26 - Porządek obrad LV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 746
 837. Uchwała Nr XLIII/299/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV
  Wyświetleń: 745
 838. Uchwała Nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 745
 839. Uchwała Nr XXXV/249/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 745
 840. Uchwała Nr XXXVII/260/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 745
 841. 2021.12.06 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2022 roku.
  Wyświetleń: 744
 842. 2020.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 743
 843. Uchwała Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 740
 844. Uchwała Nr XXXIX/266/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 739
 845. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna. Termin polowań zbiorowych – grudzień 2020 – styczeń 2021
  Wyświetleń: 737
 846. Uchwała Nr XXXIV/244/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 736
 847. 2020.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 735
 848. Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 734
 849. Uchwała Nr XL/272/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty Klimek i Pana Krzysztofa Klimka
  Wyświetleń: 733
 850. 2021.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 731
 851. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 731
 852. PO.ZUZ.5.4210.410m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 729
 853. Uchwała Nr XXXIV/243/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 728
 854. RŚVI.7033.4.2019 - Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie negatywnego oddziaływania akustycznego w związku z eksploatacją drogi S8
  Wyświetleń: 727
 855. Uchwała Nr XLIV/301/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 726
 856. Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 723
 857. 2021.07.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek letni dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 721
 858. Uchwała Nr XLIV/304/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 13/1, 13/2, 44/5, 44/2 obręb …..
  Wyświetleń: 721
 859. OŚN.6220.06.06.2020/2021 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 719
 860. Uchwała Nr XXXVIII/261/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 713
 861. Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 713
 862. Uchwała Nr XLIV/302/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o uchylenie uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabiani-ce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 710
 863. 2021.10.05 - Informacja o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice na rok 2022
  Wyświetleń: 709
 864. 2022.03.11 - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022.
  Wyświetleń: 708
 865. 2020.09.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 704
 866. 2021.05.14 - Obwieszczenie ŚRIV.7033.2.2021.AU
  Wyświetleń: 703
 867. 2022.03.11 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 703
 868. Uchwała Nr XLIV/305/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 215/3 obręb …
  Wyświetleń: 703
 869. 2021.02.23 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 699
 870. Uchwała Nr XXXIV/242/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 699
 871. Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 697
 872. 2021.02.18 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2020
  Wyświetleń: 695
 873. Uchwała Nr XLIV/307/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie podniesienia udziału członkowskiego w w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pabianicach
  Wyświetleń: 694
 874. 2021.05.13 - Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 693
 875. Uchwała Nr XLIV/306/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 693
 876. 2020.10.29 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2020.
  Wyświetleń: 691
 877. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 691
 878. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo - Finansowej
  Wyświetleń: 690
 879. 2020.09.24 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 689
 880. Uchwała Nr XLIV/303/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 49 obręb …..
  Wyświetleń: 688
 881. Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 688
 882. 2021.11.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku
  Wyświetleń: 687
 883. 2021.08.03 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 685
 884. Uchwała Nr XLVII/325/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 685
 885. Uchwała Nr XLIV/309/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 683
 886. 2020.12.08 - Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 679
 887. 2021.05.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 679
 888. OŚN.6220.06.05.2020 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 679
 889. 2021.06.07 - DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 678
 890. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 677
 891. Zebranie wiejskie Jadwinin, Władysławów - 16.09.2020
  Wyświetleń: 673
 892. Czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze Szynkielew - Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 672
 893. IA-II.7820.8.2015.IK/MN/MM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 670
 894. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 670
 895. Uchwała Nr XLV/311/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 670
 896. 2021.01.26 - Dyskusja publiczna dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 668
 897. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 668
 898. 2021.04.13 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 666
 899. 2021.05.20 - Informacja o połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 666
 900. 2020.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 665
 901. 2021.12.20 - Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 665
 902. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2020)
  Wyświetleń: 664
 903. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych już wkrótce
  Wyświetleń: 659
 904. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 658
 905. 2022.06.14 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 657
 906. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2020 do 31.12.2020 r
  Wyświetleń: 657
 907. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 654
 908. Klauzula informacyjna z art.13 RODO monitoring wizyjny - PSZOK
  Wyświetleń: 653
 909. Zebranie sołeckie w Rydzynach - 24.09.2020
  Wyświetleń: 652
 910. OŚN.6220.07.2020 - Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap III
  Wyświetleń: 650
 911. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2021/2022
  Wyświetleń: 649
 912. 2021.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 646
 913. 2021.06.24 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.284.2021.AP
  Wyświetleń: 646
 914. 2021.03.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 645
 915. 2021.02.08 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.27.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 642
 916. Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 640
 917. 2021.05.14 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.255.2021.AP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 638
 918. Zebranie wiejskie w Porszewicach - 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 637
 919. 2021.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 636
 920. Zebranie sołeckie Żytowice, Wysieradz - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 636
 921. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 634
 922. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 633
 923. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC4 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 633
 924. OŚN.6220.01.2021 - Przebudowa drogi Gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew
  Wyświetleń: 632
 925. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 630
 926. 2021.11.08 - Projekt rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 630
 927. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 630
 928. OŚN.6220.02.02.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 629
 929. 2022.01.31 - Sesja LVII
  Wyświetleń: 625
 930. Konsultacje godzin odjazdów Busa na trasie Rydzyny - Pabianice
  Wyświetleń: 625
 931. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji.
  Wyświetleń: 623
 932. 2021.04.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 622
 933. 2021.08.18 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 621
 934. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC.9 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego i odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 621
 935. GPB-II-7820.4.2020.RP/AK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 620
 936. 2021.01.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 619
 937. 2021.01.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 619
 938. Zebranie sołeckie  Petrykozy, Petrykozy-Osiedle - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 619
 939. Uchwała Nr XLVIII/329/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 617
 940. 2021.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 615
 941. Uchwała Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland
  Wyświetleń: 615
 942. 2021.10.12 - Zebranie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 614
 943. Uchwała Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.
  Wyświetleń: 611
 944. 2021.03.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 610
 945. Uchwała Nr XLVIII/330/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 609
 946. 2021.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 608
 947. 17 sierpnia Urząd nieczynny.
  Wyświetleń: 607
 948. 2021.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 607
 949. GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 605
 950. 2021.04.29 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 604
 951. 2021.09.22 - Zebranie sołeckie w Tereninie
  Wyświetleń: 604
 952.  PO.ZUZ.5.4210.569m.2020.MC - Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 603
 953. 2021.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 601
 954. 2020.12.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 599
 955. OŚN.6220.08.01.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 599
 956. Podsumowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
  Wyświetleń: 599
 957. Uchwała Nr XLVII/321/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 599
 958. 2021.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 597
 959. DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.37.2020.MW.7 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 597
 960. Zebranie wiejskie w Kudrowicach - 23.09.2020
  Wyświetleń: 597
 961. Uchwała Nr XLVII/318/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 594
 962. Uchwała Nr LI/337/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 593
 963. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 592
 964. 2021.06.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 590
 965. Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 590
 966. Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-12-2020 uchylające Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 590
 967. Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 590
 968. Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 589
 969. Інформація для біженців з України/Informacje dla uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 587
 970. 2021.05.25 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.286.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 583
 971. DIS-V.432.6.2020.MW - Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska
  Wyświetleń: 581
 972. OŚN.6220.02.06.2021 - Decyzja nr 2/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 581
 973. PO. ZUZ.5.4210.914m.2020.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 581
 974. PO.ZUZ.5.4210.910.m.2020.AP - informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 581
 975. Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 580
 976. 2021.09.20 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 579
 977. 2021.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 578
 978. Uchwała Nr XLV/310/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 578
 979. Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 578
 980. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.9 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 577
 981. 2020.10.22 - Informacja o prowadzeniu postępowań w sprawie wydania pozwoleń wodoprawnych znak: PO.ZUZ.5.4210.628m.2020.MC i PO.ZUZ.5.4210.629m.2020.MC
  Wyświetleń: 575
 982. Uchwała Nr XLVII/323/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29-06-2021 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 575
 983. 2022.04.12 - Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 574
 984. Uchwała Nr XLVII/320/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 574
 985. 2021.09.27 - Zebranie sołectwa Bychlew
  Wyświetleń: 572
 986. Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 572
 987. Uchwała Nr LIII/349/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 571
 988. Uchwała Nr XLVII/316/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 571
 989. OŚN.6220.01.06.2021 - Decyzja nr 1/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 570
 990. Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 570
 991. 2020.12.10 – Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 569
 992. Uchwała Nr XLVII/319/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 569
 993. 2021.09.21 - Zebranie sołeckie w Kudrowicach
  Wyświetleń: 566
 994. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 566
 995. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Pawlikowice
  Wyświetleń: 564
 996. Uchwała Nr XLVII/324/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 563
 997. OŚN.6220.01.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 562
 998. Zebranie wiejskie Janowice, Huta Janowska - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 561
 999. Zebranie wiejskie w Bychlewie - 23.09.2020
  Wyświetleń: 560
 1000. Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 559
 1001. 2022.03.30 - Zapytanie ofertowe - „Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku”
  Wyświetleń: 557
 1002. Uchwała Nr XLV/313/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 557
 1003. 2021.09.28 - Zebranie sołectwa Jadwinin-Władysławów
  Wyświetleń: 556
 1004. Uchwała Nr XLVII/317/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok
  Wyświetleń: 556
 1005. Uchwała Nr XLVII/322/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 556
 1006. OŚN.6220.07.09.2020/2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 553
 1007. Uchwała Nr LII/345/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 uchylająca uchwałę Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 553
 1008. 2021.09.16 - Zebranie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 552
 1009. Uchwała Nr XLVI/314/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 551
 1010. OŚN.6220.07.10.2020/2021 - Decyzja nr 3/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 550
 1011. 2022.01.31 - Porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 549
 1012. 2022.03.14 - Sesja LIX
  Wyświetleń: 549
 1013. 2022.04.01 - Informacja o terminie wyboru ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego
  Wyświetleń: 549
 1014. Uchwała Nr l/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11-08-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r.
  Wyświetleń: 549
 1015. Uchwała Nr XLV/312/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 549
 1016. OŚN.6220.08.03.2021 - Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego
  Wyświetleń: 547
 1017. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - nabór od 24 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 546
 1018. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2021)
  Wyświetleń: 546
 1019. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Szynkielew
  Wyświetleń: 545
 1020. 2022.03.02 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku
  Wyświetleń: 544
 1021. Uchwała Nr XLIII/300/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 544
 1022. 2021.12.01 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 542
 1023. Uchwała Nr LII/341/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów
  Wyświetleń: 542
 1024. 2021.08.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 541
 1025. Uchwała Nr LII/343/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 541
 1026. Uchwała Nr XLVI/315/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 541
 1027. 2021.12.23 - Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli
  Wyświetleń: 538
 1028. Uchwała Nr LII/344/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 538
 1029. Ostrzeżenie meteorologiczne (28.07.2020)
  Wyświetleń: 537
 1030. Uchwała Nr LII/340/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 537
 1031. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 536
 1032. 2021.09.27 - Zebranie sołectwa Porszewice
  Wyświetleń: 535
 1033. 2021.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 534
 1034. PO.ZUZ.5.4210.455m.2020.MC - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 532
 1035. Uchwała Nr LI/336/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 532
 1036. 2021.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 529
 1037. Uchwała Nr LII/348/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 529
 1038. 2021.12.06 - Petycja w sprawie wydłużenia linii 262 do Janowic lub zwiększenia częstotliwości kursów na trasie Pabianice-Lutomiersk
  Wyświetleń: 527
 1039. Uchwała Nr LII/342/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 526
 1040. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 525
 1041. Uchwała Nr LII/347/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 525
 1042. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 523
 1043. 2021.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 522
 1044. PO.ZUZ.5.4210.1000m.2021.MC - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 522
 1045. Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Gminy Pabianice w rpawie własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żytowicach, gmina Pabianice na rzecz jednego z pozostałych współwłaścicieli, stanowiącym zniesienie współwłasności
  Wyświetleń: 522
 1046. Uchwała Nr LI/338/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 520
 1047. Uchwała Nr LIV/352/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 520
 1048. 2021.09.23 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 519
 1049. PO.ZUZ.5.4210.696m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 517
 1050. 2021.09.21 - Zebranie sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 516
 1051. Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianicew zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  Wyświetleń: 513
 1052. Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 513
 1053. Uchwała Nr LI/339/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 512
 1054. 18 grudnia 2020 Urząd Gminy nieczynny
  Wyświetleń: 511
 1055. 2021.10.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 511
 1056. Uchwała Nr LIV/353/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 511
 1057. 2021.09.09 - Zebranie sołectwa Petrykozy i Petrykozy-Osiedle
  Wyświetleń: 510
 1058. Uchwała Nr LV/355/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
  Wyświetleń: 509
 1059. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego
  Wyświetleń: 508
 1060. Uchwała Nr LIV/351/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 508
 1061. Uchwała Nr LVI/367/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 zmieniająca uchwałę nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 508
 1062. 2021.10.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 507
 1063. 2021.09.29 - Zebranie sołeckie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 505
 1064. 2021.10.26 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2021.
  Wyświetleń: 505
 1065. 22.09.2021 - zebranie sołectwa Konin-Majówka
  Wyświetleń: 504
 1066. Uchwała Nr LI/335/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 504
 1067. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Żytowice, Wysieradz
  Wyświetleń: 503
 1068. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (14.07.2021)
  Wyświetleń: 503
 1069. Uchwała Nr LI/334/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy najmu lokalu w Bychlewie z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne
  Wyświetleń: 502
 1070. Uchwała Nr LIV/350/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm. Pabianice
  Wyświetleń: 499
 1071. 2021.09.14 - Zebranie sołeckie w Hermanowie
  Wyświetleń: 497
 1072. Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2022 r.
  Wyświetleń: 497
 1073. OŚN.6220.08.2021 - Budowa centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w obrębie Jadwinin
  Wyświetleń: 497
 1074. 2021.11.22 - Koło Łowieckie "Słowik" - Zmiana rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2021/2022
  Wyświetleń: 496
 1075. ŚRIV.7033.2.2021.AU - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
  Wyświetleń: 495
 1076. Uchwała Nr LV/359/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 490
 1077. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.
  Wyświetleń: 489
 1078. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji w naborze uzupełniającym i udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabainice”
  Wyświetleń: 488
 1079. 2021.10.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej i Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 487
 1080. Uchwała Nr LV/356/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2022 r.
  Wyświetleń: 487
 1081. Uchwała Nr LV/361/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnychniepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 487
 1082. Uchwała Nr XLIX/331/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 484
 1083. Uchwała Nr LV/357/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
  Wyświetleń: 482
 1084. Czasowe wstrzymanie obsługi na stanowisku ds. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 479
 1085. 2021.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 478
 1086. 2022.02.28 - Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 477
 1087. 2021.11.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 476
 1088. Uchwała Nr LV/354/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 r.
  Wyświetleń: 474
 1089. 2021.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 473
 1090. Uchwała Nr LV/360/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 473
 1091. Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 473
 1092. Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 472
 1093. Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 472
 1094. Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 472
 1095. Uchwała Nr LV/362/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 471
 1096. Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 471
 1097. Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 471
 1098. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 470
 1099. Spis Rolny 2020 na finiszu.
  Wyświetleń: 469
 1100. Uchwała Nr XLIX/332/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 469
 1101. Dotacje dla mieszkańców
  Wyświetleń: 468
 1102. Uchwała Nr LV/363/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 468
 1103. Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2020 uchylające Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 466
 1104. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Torowej (22.06.2020)
  Wyświetleń: 465
 1105. 2022.04.06 - Sesja LXI
  Wyświetleń: 464
 1106. 31 grudnia 2020 Urząd Gminy do 12:00
  Wyświetleń: 464
 1107. Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 464
 1108. 2021.12.09 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 462
 1109. 24 grudnia urząd pracuje do 13:00
  Wyświetleń: 462
 1110. 2021.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju:
  Wyświetleń: 460
 1111. Budżet Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 460
 1112. Uchwała Nr LV/358/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 przez zebranie wiejskie sołectwa Terenin
  Wyświetleń: 460
 1113. 2022.02.28 - Sesja LVIII
  Wyświetleń: 458
 1114. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej
  Wyświetleń: 457
 1115. Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 453
 1116. Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 453
 1117. Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 450
 1118. Uchwała Nr XLVII/328/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 450
 1119. 2021.12.03 - Informacja dla mieszkańców części wsi Petrykozy - Petrykozy Osiedle
  Wyświetleń: 449
 1120. Uchwała Nr XLVII/327/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 448
 1121. Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 448
 1122. 31 grudnia 2020 kasa Urzędu nieczynna
  Wyświetleń: 447
 1123. Uchwała Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 447
 1124. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 446
 1125. 2022.06.27 - Sesja LXIV
  Wyświetleń: 445
 1126. PO.ZUZ.5.4210.651.20221.AP - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 444
 1127. AB.6740.711.2021 - Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 442
 1128. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 441
 1129. 2022.04.29 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
  Wyświetleń: 437
 1130. Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-09-2021 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych i opracowania ich wyników.
  Wyświetleń: 437
 1131. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 435
 1132. Uwaga! na PSZOK tylko po wcześniejszym umówieniu.
  Wyświetleń: 435
 1133. 2022.04.06 - Porządek obrad LXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 434
 1134. 2020.07.07 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 433
 1135. DEK-OŚR-I.6220.136.2021 - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
  Wyświetleń: 432
 1136. 2022.03.14 - Porządek obrad LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 431
 1137. 2022.03.31 - Porządek obrad LX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 430
 1138. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 429
 1139. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym
  Wyświetleń: 429
 1140. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 427
 1141. Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 421
 1142. 2021.07.05 - Apel o ograniczenie zużycia wody
  Wyświetleń: 419
 1143. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o zebraniu materiału dowodowego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 417
 1144. Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 417
 1145. Spis Rolny 2020 - Wywiady telefoniczne
  Wyświetleń: 416
 1146. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. "Modernizacja linii 2020 kV Rogowiec-Pabianice”
  Wyświetleń: 415
 1147. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 414
 1148. 2022.05.30 - Porządek obrad LXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 413
 1149. Dostawa pojemników na papier
  Wyświetleń: 413
 1150. 2022.02.07 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II
  Wyświetleń: 412
 1151. Психологічна допомога/Pomoc psychologiczna
  Wyświetleń: 412
 1152. Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 411
 1153. PO.ZUZ.5.4210.536.2021.RM - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 409
 1154. Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 409
 1155. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 1156. Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 1157. Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 1158. Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 407
 1159. Nadleśnictwo Kolumna - Terminy polowań zbiorowych, listopad - grudzień
  Wyświetleń: 406
 1160. Konkurs "Złap reklamę NSP"
  Wyświetleń: 405
 1161. OŚN.6220.02.06.2019/2020 - Decyzja nr 01/2020
  Wyświetleń: 405
 1162. Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 405
 1163. Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 405
 1164. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 404
 1165. Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 403
 1166. Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 403
 1167. Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 403
 1168. PO.ZUZ.5.4210.623.2021.KW - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 402
 1169. Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r
  Wyświetleń: 402
 1170. Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 402
 1171. Uchwała Nr LVII/376/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022
  Wyświetleń: 401
 1172. Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 401
 1173. Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 401
 1174. Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 401
 1175. Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 401
 1176. Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 401
 1177. Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 400
 1178. Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 400
 1179. Nadleśnictwo Kolumna - nowe terminy polowań - grudzień 2021
  Wyświetleń: 399
 1180. Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 399
 1181. Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 399
 1182. Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 399
 1183. 2021.12.20 - Protokoły głosowań z Sesji LVI
  Wyświetleń: 398
 1184. Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 398
 1185. Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 zmieniające Zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 398
 1186. Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 398
 1187. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 398
 1188. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 397
 1189. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 397
 1190. Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 uchylające Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 394
 1191. 2022.04.29 - Porządek obrad LXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 393
 1192. Nadleśnictwo Kolumna - Informacja o polowaniu zbiorowym 13.11.2021
  Wyświetleń: 393
 1193. PO.ZUZ.5.4210.630.2021.KW - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 393
 1194. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 393
 1195. Uchwała Nr LVI/366/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 391
 1196. 2022.02.11 - Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia
  Wyświetleń: 390
 1197. 2022.02.11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r
  Wyświetleń: 390
 1198. Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 390
 1199. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2022 r.
  Wyświetleń: 389
 1200. Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 1201. Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 389
 1202. Koncert Noworoczny-Online! pt."Narodzonemu Chwała"
  Wyświetleń: 388
 1203. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2022 r.
  Wyświetleń: 388
 1204. Uchwała Nr LVII/378/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 zmieniająca Uchwałę Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2021 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.
  Wyświetleń: 388
 1205. Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 388
 1206. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 388
 1207. Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-09-2021 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw siedmiu ulicom w miejscowości Rydzyny, tj. drodze powiatowej 3309E, 3310E, tzw. Rydzny Długie, drodze powiatowej 3310E tzw. Rydzyny Górne, drodze gminnej 108280E tzw. Rydzyny Dolne, drodze na tzw. Potaźni, drodze na tzw. Biesadze, drodze oznaczonej dz. ewid. 73/5, drodze oznaczonej dz. ewid. 61/2
  Wyświetleń: 386
 1208. Praca dla uchodźców/Робота для біженців
  Wyświetleń: 385
 1209. 2022.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 384
 1210. Uchwała Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok
  Wyświetleń: 384
 1211. Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 384
 1212. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 384
 1213. Uchwała Nr LVI/364/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 383
 1214. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 382
 1215. Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 382
 1216. Uchwała Nr LVI/372/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 381
 1217. Wstrzymanie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 379
 1218. Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 379
 1219. Uchwała Nr LVIII/382/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 zmieniająca uchwałę Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 378
 1220. Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 378
 1221. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 378
 1222. 2022.02.28 - Postanowienie nr 5/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach
  Wyświetleń: 377
 1223. 2022.03.24 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo–Finansowej i Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 377
 1224. GPB-I.747.9.2021.MM/MC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 377
 1225. Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 377
 1226. Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 377
 1227. 2022.03.08 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 376
 1228. 2022.02.28 - Postanowienie nr 6/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 375
 1229. Opóźnienia w wywozie odpadów (4.9.2020)
  Wyświetleń: 375
 1230. Uchwała Nr LVIII/387/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 375
 1231. PO.ZUZ.5.4210.584.2021.AP - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 374
 1232. Uchwała Nr LVI/369/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Pabianice
  Wyświetleń: 374
 1233. Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 374
 1234. Uchwała Nr LVIII/386/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022
  Wyświetleń: 372
 1235. Zapraszamy 26 czerwca 2021 do Piątkowiska
  Wyświetleń: 372
 1236. Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 372
 1237. Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianic na 2020 r.
  Wyświetleń: 372
 1238. Zapraszamy na koncert Krystyny Giżowskiej w GDK (19.09,2020)
  Wyświetleń: 371
 1239. Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 1240. Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 371
 1241. Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 370
 1242. Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 370
 1243. Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 370
 1244. Uchwała Nr LVI/371/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 369
 1245. Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 369
 1246. 2022.01.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 368
 1247. Uchwała Nr LX/394/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 368
 1248. Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 368
 1249. Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 367
 1250. Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 367
 1251. Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 366
 1252. Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 365
 1253. Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 365
 1254. Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 364
 1255. Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 364
 1256. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 364
 1257. Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 364
 1258. Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 363
 1259. Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 363
 1260. Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 362
 1261. 2022.04.11 - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 360
 1262. Spis Rolny 2020 - Komunikat dot. samospisu
  Wyświetleń: 360
 1263. Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 360
 1264. Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminyw Pabianicach
  Wyświetleń: 360
 1265. Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 360
 1266. Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 360
 1267. Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 360
 1268. 2022.03.21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 359
 1269. Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020
  Wyświetleń: 359
 1270. Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 358
 1271. Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 358
 1272. 2022.01.31 - Protokoły głosowań z Sesji LVII
  Wyświetleń: 357
 1273. 2022.04.06 - Zapytanie ofertowe - Usługa zarządzania projektem i nadzór inwestorski w ramach zadania: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 357
 1274. 4 czerwca 2021 r. urząd nieczynny
  Wyświetleń: 357
 1275. Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 357
 1276. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 357
 1277. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 356
 1278. Uchwała Nr LVI/368/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
  Wyświetleń: 356
 1279. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 354
 1280. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.EK.30 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 353
 1281. 2022.01.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 352
 1282. Uchwała Nr LVII/377/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 352
 1283. 18.05.2021 - Przerwa w dostawie energii do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 350
 1284. 2022.03.21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pabianice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
  Wyświetleń: 350
 1285. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne
  Wyświetleń: 350
 1286. 2021.12.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 349
 1287. Uchwała Nr LVI/370/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
  Wyświetleń: 349
 1288. 2022.01.20 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 348
 1289. 2022.02.08 - Zebranie Wiejskie Sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 348
 1290. Uchwała Nr LVII/381/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach na rzecz jej współwłaściciela
  Wyświetleń: 345
 1291. Uchwała Nr LX/400/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 344
 1292. Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 342
 1293. 24 marca druga tura spotkań konsultacyjnych KDP z mieszkańcami Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 340
 1294. 2022.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 339
 1295. 2022.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 337
 1296. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 337
 1297. 2022.02.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 336
 1298. 2022.06.09 - Oferta realizacji zadania publicznego - ETNOStrefa!
  Wyświetleń: 336
 1299. 2022.04.29 - Sesja LXII
  Wyświetleń: 335
 1300. Dożynki Gminne - 12.IX.2021 r.
  Wyświetleń: 334
 1301. Informacja Gminnego Biura Spisowego (1.10.2020 r.)
  Wyświetleń: 334
 1302. Zarządzenie Nr 25/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 334
 1303. Zapraszamy już dziś od 15 do Piątkowiska! (2021.06.26)
  Wyświetleń: 333
 1304. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2021
  Wyświetleń: 331
 1305. Uchwała Nr LVII/379/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 331
 1306. 2022.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 330
 1307. Uchwała Nr LVII/375/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID-19
  Wyświetleń: 329
 1308. Uchwała Nr LVII/380/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 329
 1309. Uchwała Nr LX/393/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 329
 1310. 2022.01.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 328
 1311. Pod biało-czerwoną - zdobądźmy maszt z flagą dla Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 328
 1312. Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 328
 1313. 2022.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 327
 1314. 2022.02.08 - Informacja o planowanym posiedzeniu Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 327
 1315. Gminna Komisja Wyborcza w Pabianicach - wybory uzupełniające zarządzone na 10.04.2022 r.
  Wyświetleń: 327
 1316. Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 327
 1317. Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!
  Wyświetleń: 326
 1318. Uchwała Nr LIX/390/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 324
 1319. Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 324
 1320. 2 kwietnia 2021 r. Urząd czynny do godz.13:00
  Wyświetleń: 322
 1321. 2022.08.02 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 322
 1322. Uchwała Nr LVII/374/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2022 rok.
  Wyświetleń: 322
 1323. Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 322
 1324. 2022.02.28 - Protokoły głosowań z Sesji LVIII
  Wyświetleń: 321
 1325. Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację
  Wyświetleń: 321
 1326. Uchwała Nr LIX/388/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022-2024
  Wyświetleń: 321
 1327. Uchwała Nr LIX/389/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 319
 1328. Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 318
 1329. Uchwała Nr LVIII/384/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 317
 1330. Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 uchylające Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 317
 1331. 2022.05.30 - Sesja LXIII
  Wyświetleń: 316
 1332. Uchwała Nr LX/392/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028”
  Wyświetleń: 316
 1333. Uchwała Nr LXIII/411/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 315
 1334. 2022.03.14 - Protokoły głosowań z Sesji LIX
  Wyświetleń: 314
 1335. 2022.03.30 - Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
  Wyświetleń: 313
 1336. Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 313
 1337. Uchwała Nr LX/398/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 310
 1338. Uchwała Nr LVIII/383/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość w działaniu organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 309
 1339. Uchwała Nr LX/396/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 309
 1340. OŚN.6220.04.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 308
 1341. 2022.01.18 - Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 306
 1342. Uchwała Nr LVIII/385/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 306
 1343. Uchwała Nr LX/395/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 306
 1344. 2022.03.31 - Protokoły głosowań z Sesji LX
  Wyświetleń: 305
 1345. 2022.05.10 - Ogłoszenie wyników konsultacji
  Wyświetleń: 305
 1346. Uchwała Nr LX/399/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 304
 1347. Uchwała Nr LXI/404/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 304
 1348. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Lutmierskiej od. 31.08.2020 r.
  Wyświetleń: 303
 1349. 2022.03.04 - Informacje w zakresie zrealizowanych dotacji na działalnośc sportową w 2021 r.
  Wyświetleń: 302
 1350. 2022.04.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 302
 1351. Z.7320.13.2021 - Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenia terminu polowania zbiorowego 31.12.2021
  Wyświetleń: 302
 1352. Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 302
 1353. 2022.04.10 - Protokół z wyborów
  Wyświetleń: 301
 1354. Uchwała Nr LX/391/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 301
 1355. 2022.05.09 - Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 299
 1356. Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 298
 1357. Uchwała Nr LX/397/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2022 r.
  Wyświetleń: 297
 1358. Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-12-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 297
 1359. 2022.03.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 296
 1360. Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 295
 1361. Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2022
  Wyświetleń: 294
 1362. 2022.04.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 291
 1363. 2022.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 290
 1364. Wymina pojmeników na metale i towrzywa sztuczne - lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 290
 1365. 2022.07.27 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami
  Wyświetleń: 289
 1366. Уроки польської мови для дітей, підлітків та дорослих/Lekcje j. polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Wyświetleń: 289
 1367. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 285
 1368. Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 285
 1369. Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
  Wyświetleń: 285
 1370. OŚN.6220.03.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 285
 1371. Uchwała Nr LXII/406/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 284
 1372. Потрібна порада, допомога-дзвони!/Potrzebujesz pomocy - zadzwoń!
  Wyświetleń: 284
 1373. NSP 2021 - Od 23 czerwca rachmistrzowie wychodzą w teren
  Wyświetleń: 283
 1374. Przerwa w pracy PSZOK w lipcu
  Wyświetleń: 283
 1375. Maseczki dla mieszkańców (10.04.2021)
  Wyświetleń: 282
 1376. Zmiana tras linii 260, 262 i 265 od 5 lipca 2021
  Wyświetleń: 280
 1377. 2022.07.07 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami
  Wyświetleń: 279
 1378. 2022.04.29 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy.
  Wyświetleń: 278
 1379. Spisz się już dziś online w Spisie Ludności
  Wyświetleń: 278
 1380. Безкоштовні медичні огляди для громадян України/Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 278
 1381. 2022.04.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 277
 1382. Postanowienie nr 1/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi z 13.01.2022 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 277
 1383. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.06.24)
  Wyświetleń: 275
 1384. 2022.05.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 274
 1385. 2022.05.26 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 274
 1386. Zapraszamy na sprzątanie cmentarza w Wysieradzu.
  Wyświetleń: 274
 1387. ZG.2280.12.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki
  Wyświetleń: 274
 1388. Uchwała Nr LVI/373/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 273
 1389. 2022.04.29 - Protokoły głosowań z Sesji LXII
  Wyświetleń: 272
 1390. OS.6220.6.2021 - Zawiadomienie-Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic
  Wyświetleń: 268
 1391. Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet
  Wyświetleń: 268
 1392. Uchwała Nr LXII/410/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 268
 1393. Bilanse za 2021 r.
  Wyświetleń: 266
 1394. Uchwała Nr LXIII/414/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 266
 1395. Інформаційні листівки для біженців/Ulotki informacyjne dla uchodźców
  Wyświetleń: 266
 1396. 2022.05.02 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 265
 1397. 2022.05.23 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 265
 1398. Uchwała Nr LXII/408/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 264
 1399. 2022.05.30 - Protokoły głosowań z Sesji LXIII
  Wyświetleń: 263
 1400. OŚN.6220.08.05.2021/2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 263
 1401. Uchwała Nr LXII/407/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 263
 1402. Uchwała Nr LXII/409/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 263
 1403. Uchwała Nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie nadania nazw czternastu drogom w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 263
 1404. Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy
  Wyświetleń: 262
 1405. Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie (09.06.2021)
  Wyświetleń: 262
 1406. Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!
  Wyświetleń: 262
 1407. Z.7320.13.2021 Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenia terminu polowania zbiorowego 14.01.2022 r.
  Wyświetleń: 262
 1408. Uchwała Nr LXIII/416/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 261
 1409. Z.2280.8.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki
  Wyświetleń: 261
 1410. Rejestracja uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 260
 1411. OŚN.6220.06.13.2020/2021/2022 - Postanowienie
  Wyświetleń: 259
 1412. Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 258
 1413. Uchwała Nr LXIII /412/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 256
 1414. 24.12.2021 - W wigilię Urząd Gminy czynny do 13:00
  Wyświetleń: 255
 1415. Dziś Urząd dla interesantów czynny do godz.13:30 (10.06.2021 r.)
  Wyświetleń: 255
 1416. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
  Wyświetleń: 255
 1417. Uchwała Nr LXIII/415/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 255
 1418. Informacja koła łowieckiego ZŁOM dot. zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
  Wyświetleń: 253
 1419. Nie spisałeś się jeszcze? Zadzwoń do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 253
 1420. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.07.14)
  Wyświetleń: 252
 1421. Uchwała Nr LXII/405/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 252
 1422. Wygrajmy plac zabaw dla szkoły w Piątkowisku
  Wyświetleń: 252
 1423. 2022.04.28 - Informacje o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 251
 1424. Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - grupy EPI mogą starać się o wsparcie
  Wyświetleń: 251
 1425. Obszarowa ocena jakości wody za 2021 r.
  Wyświetleń: 250
 1426. Sprawozdania budżetowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 250
 1427. 2022.06.27 - Porządek obrad LXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 248
 1428. OŚN.6220.08.06.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 248
 1429. Uchwała Nr LX/401/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 248
 1430. Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 248
 1431. OŚN.6220.01.2022 - Rozbudowa hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 247
 1432. Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 246
 1433. 2022.06.02 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 245
 1434. PO.ZUZ.5.4210.5.2022.MB - Informacja Państwowego Przedsiębiorstwa Wody Polskie
  Wyświetleń: 244
 1435. Od 22.04 można rejestrować kody w loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań! Spisz się online i graj o samochód na https://loteria.spis.gov.pl!
  Wyświetleń: 243
 1436. OŚN.6220.01.04.2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 242
 1437. Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-01-2022 w sprawie wprowadzenia  zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Pabianicach w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1438. 2022.06.07 - Spotkanie z mieszkańcami Pawlikowic w sprawie rozbudowy dróg powiatowych
  Wyświetleń: 240
 1439. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 240
 1440. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 237
 1441. 2022.06.07 - OŚN.6827.5.2022 - Informacja o nieruchomści przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 236
 1442. 2022.06.08 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 234
 1443. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 233
 1444. Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja (07.05.2021)
  Wyświetleń: 233
 1445. Trwa spis powszechny - Spisz się online już dziś!!!
  Wyświetleń: 233
 1446. Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 233
 1447. Informacja o pracy Urzędu Gminy 15.04.2022 r.
  Wyświetleń: 231
 1448. PO.ZUZ.5.4210.59.2022.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 231
 1449. Uchwała Nr LX/403/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 231
 1450. PO.ZUZ.5.4210.192.2022.MB - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie
  Wyświetleń: 230
 1451. Uchwała Nr LX/402/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie członkostwa Gminy Pabianice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM
  Wyświetleń: 230
 1452. Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 230
 1453. OŚN.6220.01.02.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 229
 1454. OŚN.6220.04.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 228
 1455. PO.ZUZ.5.4210.1.2022.MB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną
  Wyświetleń: 228
 1456. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice sporządzony dnia 6.06.2022 r.
  Wyświetleń: 228
 1457. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2021 do 31.12.2021 r
  Wyświetleń: 227
 1458. GPB-I.747.13.2022 MK/KKw/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 226
 1459. PO.ZUZ.5.4210.1041.2021.MC - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o prowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego usługi wodne
  Wyświetleń: 226
 1460. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.
  Wyświetleń: 225
 1461. GPB-I.747.10.2022.MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 224
 1462. GPB-I.747.10.2022MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  Wyświetleń: 224
 1463. 2022.07.21 - Przetag na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 220
 1464. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 220
 1465. PIWet.z 279/2022 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 219
 1466. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 219
 1467. OŚN.6220.03.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 216
 1468. PO.ZUZ.5.4210.280.2022.MB - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 215
 1469. Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 214
 1470. Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1471. Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1472. 11.02.2022 r. - Awaria śmieciarki (Hermanów)
  Wyświetleń: 212
 1473. 2 maja 2022 Urząd Gminy w Pabianicach nieczynny
  Wyświetleń: 212
 1474. Informacja o pracy kasy 30 i 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 212
 1475. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 212
 1476. Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 211
 1477. PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 210
 1478. Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1479. Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 210
 1480. Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1481. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1482. 2022.09.06 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 208
 1483. Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-03-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  Wyświetleń: 208
 1484. Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 208
 1485. Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1486. Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1487. PO.RUZ.4210.411.2021.BS.11 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
  Wyświetleń: 206
 1488. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 206
 1489. OŚN.6220.06.16.2020/2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 205
 1490. Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 205
 1491. Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 205
 1492. PO.RUZ.4210.411.2021.BS.6 - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 203
 1493. Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 203
 1494. Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 200
 1495. GPB-I.747.10.2022.MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  Wyświetleń: 199
 1496. OŚN.6220.01.05.2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 199
 1497. Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 198
 1498. 2022.07.21 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 197
 1499. Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1500. Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1501. Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1502. GPB-I.747.15.2022.KKw/MK/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 196
 1503. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 - Nabór 2022
  Wyświetleń: 194
 1504. 2022.08.02 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 192
 1505. Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1506. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice sporządzony dnia 6.06.2022 r.
  Wyświetleń: 190
 1507. Z.7100.6.2022 - Informacja Nadleśnictwa Kolumna
  Wyświetleń: 189
 1508. Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1509. 2022.02.09 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II o granicach obwodu i siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 185
 1510. Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 185
 1511. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r
  Wyświetleń: 179
 1512. 2022.06.24 - Petycja w sprawie utworzenia listy rolników zainteresowanych udostępnieniem nieruchomości pod elektrownie wiatrowe
  Wyświetleń: 178
 1513. Opaska bezpieczeństwa dla seniora.
  Wyświetleń: 177
 1514. Uchwała Nr LXIV/425/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 177
 1515. GPB-I.747.13.2022.MK/KKw/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 176
 1516. 2022.07.07 - Zawiadominie dot. właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach drogi gminnej nr 108263E i 108261E w Górce Pabianickiej – na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 108262E,
  Wyświetleń: 172
 1517. 2022.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 171
 1518. Uchwała Nr LXIV/427/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 uchylająca uchwałę Nr L/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r.
  Wyświetleń: 170
 1519. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie statutu sołectwa Okołowice.
  Wyświetleń: 169
 1520. 17 czerwca 2022 r. Urząd Gminy nieczynny.
  Wyświetleń: 167
 1521. 2022.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 165
 1522. 2022.07.06 - Petycja w związaku z art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej
  Wyświetleń: 164
 1523. Urząd nieczynny 7 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 163
 1524. 2022.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 162
 1525. 2022.08.05 - Zaprszenie do złożenia oferty - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
  Wyświetleń: 162
 1526. 2022.06.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 153
 1527. Uchwała Nr LXIV/420/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działek nr ew. 404/7 i 405/9 obręb ………
  Wyświetleń: 153
 1528. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 2022 r.
  Wyświetleń: 153
 1529. Konsultacje projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 150
 1530. OŚN.6220.08.08.2021/2022 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 150
 1531. Uchwała Nr LXIV/423/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 1532. 2022.08.01 - Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 149
 1533. Uchwała Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 149
 1534. Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 149
 1535. Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 148
 1536. 2022.06.27 - Protokoły głosowań z Sesji LXIV
  Wyświetleń: 146
 1537. 2022.08.09 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 146
 1538. Uchwała Nr LXIV/417/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 144
 1539. Uchwała Nr LXIV/424/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 1540. Uchwała Nr LXIV/418/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok
  Wyświetleń: 142
 1541. Uchwała Nr LXIV/419/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 140
 1542. DLI-III.7621.36.2019.AW.47 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
  Wyświetleń: 136
 1543. Uchwała Nr LXIV/422/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 136
 1544. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 135
 1545. PO.ZUZ.5.4210. 233.2022.AB - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 134
 1546. PO.ZUZ.5.4210.366.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 134
 1547. Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 134
 1548. Nie czekaj, złóż deklarację do CEEB, masz czas tylko do końca czerwca!
  Wyświetleń: 133
 1549. Pismo Minister Klimatu dot. naboru kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej
  Wyświetleń: 132
 1550. Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 132
 1551. Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 131
 1552. Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 129
 1553. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 128
 1554. Nowe taryfy opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków
  Wyświetleń: 127
 1555. Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 1556. GPB-I.747.15.2022 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 125
 1557. Uchwała Nr LXIV/429/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 123
 1558. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 121
 1559. PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 121
 1560. Uchwała Nr LXIV/426/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 121
 1561. Uchwała Nr LXIV/430/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 121
 1562. Uchwała Nr LXIV/428/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 118
 1563. Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek: sprawdź, gdzie będzie można dostarczyć owoce
  Wyświetleń: 117
 1564. IA-II.7820.8.2015.IK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 116
 1565. PO.ZUZ.5.4210.366.2022.AB - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 116
 1566. Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 115
 1567. Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 114
 1568. Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 1569. OŚN.6220.01.08.2022 - Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia jako strony do toczącego się postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 110
 1570. 2022.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 106
 1571. Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 105
 1572. Dotacje do wymiany źródeł ciepła - wyniki naboru do 7 czerwca
  Wyświetleń: 104
 1573. GKIII.7430.10.2022.AS.AM - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 104
 1574. OŚN.6220.01.07.2022 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
  Wyświetleń: 104
 1575. Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe
  Wyświetleń: 104
 1576. Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 97
 1577. Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r
  Wyświetleń: 96
 1578. Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 94
 1579. OŚN.6220.04.06.2022 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 87
 1580. Piknik rodzinny w Świątnikach już w najbliższą sobotę
  Wyświetleń: 73
 1581. 2022.08.29 - Porządek obrad LXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 69
 1582. 2022.08.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 65
 1583. W51 rekomendowany jako wariant inwestorski przebiegu KDP
  Wyświetleń: 63
 1584. Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 01-09-2022 w sprawie dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 51
 1585. 2022.08.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 39
 1586. 2022.08.22 - Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy
  Wyświetleń: 37
 1587. 2022.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 37
 1588. 2022.08.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 36
 1589. 2022.08.29 - Sesja LXV
  Wyświetleń: 34
 1590. Zebrania sołeckie: Bychlew, Hermanów, Kudrowice, Świątniki, Wola Żytowska, Porszewice, Piątkowisko, Okołowice
  Wyświetleń: 28
 1591. 2022.09.19 - Zebranie sołectwa Jadwinin-Władysławów
  Wyświetleń: 27
 1592. 2022.09.07 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
  Wyświetleń: 25
 1593. 2022.09.14 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości - autobus Autosan
  Wyświetleń: 25
 1594. OŚN.6220.04.07.2022 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko wraz z charakterystyką przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 24
 1595. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r.
  Wyświetleń: 24
 1596. Zebrania sołeckie: Górka Pabianicka, Pawlikowice, Rydzyny
  Wyświetleń: 24
 1597. 2022.09.21 - Zebranie sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 23
 1598. Do 15 listopada można zgłaszać uwagi do przebiegu KDP
  Wyświetleń: 23
 1599. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r
  Wyświetleń: 23
 1600. 2022.09.20 - III Tura konsultacji przebiegu KDP
  Wyświetleń: 20
 1601. Protokół ze spotkania z mieszkańcami sołectwa Okołowice z dnia 8 sierpnia 2022 r. w temacie konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 20
 1602. 2022.09.26 - Porządek obrad LXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 19
 1603. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 37/2022, 38/2022, 40/2022
  Wyświetleń: 17
 1604. Uchwała Nr LXV/432/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 15
 1605. Zebranie sołeckie: Konin, Majówka
  Wyświetleń: 14
 1606. 2022.09.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 13
 1607. Uchwała Nr LXV/431/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 13
 1608. Zebranie sołeckie: Żytowice, Wysieradz
  Wyświetleń: 13
 1609. 2022.08.29 - Protokoły głosowań z Sesji LXV
  Wyświetleń: 12
 1610. 2022.09.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 12
 1611. Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 12
 1612. Zebranie sołeckie: Gorzew
  Wyświetleń: 12
 1613. PO.ZUZ.5.4210.273.2022.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 11
 1614. Uchwała Nr LXV/433/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 11
 1615. Uchwała Nr LXV/437/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 11
 1616. Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości, stanowiącej własność Gminy Pabianice oraz powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 11
 1617. PO.ZUZ.5.4210.546.2022.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 10
 1618. PO.ZUZ.5.4210.652.2022.MB - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 10
 1619. Uchwała Nr LXV/436/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 10
 1620. Uchwała Nr LXV/438/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 10
 1621. Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 10
 1622. Uchwała Nr LXV/434/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 9
 1623. Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 9
 1624. Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 9
 1625. Zebrania sołeckie: Szynkielew, Petrykozy
  Wyświetleń: 8
 1626. Zebranie sołeckie: Terenin
  Wyświetleń: 8
 1627. Uchwała Nr LXV/435/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 7
 1628. Uchwała Nr LXV/439/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 6
 1629. Uchwała Nr LXV/442/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 3
 1630. Uchwała Nr LXV/441/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 1