Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 39926Luty: 65609Marzec: 72013Kwiecień: 53809Maj: 73528Czerwiec: 2917
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 54080Luty: 53871Marzec: 61664Kwiecień: 61124Maj: 54300Czerwiec: 210568
Lipiec: 57679Sierpień: 201637Wrzesień: 64460Październik: 71597Listopad: 82533Grudzień: 71723
Rok 2021
Styczeń: 39419Luty: 40588Marzec: 45135Kwiecień: 52530Maj: 63282Czerwiec: 56381
Lipiec: 115703Sierpień: 47386Wrzesień: 36806Październik: 140446Listopad: 48754Grudzień: 170906
Rok 2020
Styczeń: 104606Luty: 97722Marzec: 114395Kwiecień: 134240Maj: 174431Czerwiec: 148163
Lipiec: 58217Sierpień: 49482Wrzesień: 36772Październik: 49375Listopad: 51721Grudzień: 41396
Rok 2019
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 34Listopad: 130Grudzień: 18307
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 895644
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 51644
 3. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 42480
 4. Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat, kalendarze odbioru
  Wyświetleń: 40460
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 28734
 6. Ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy
  Wyświetleń: 19869
 7. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 17066
 8. Zamówienia do 130 tys. złotych
  Wyświetleń: 14844
 9. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 14735
 10. Kadencja 2018-2023 - Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 14018
 11. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 12935
 12. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 11389
 13. Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 11170
 14. Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 11072
 15. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 10451
 16. Wykaz sołectw Gminy Pabianice oraz dane teleadresowe sołtysów
  Wyświetleń: 9984
 17. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019 r.
  Wyświetleń: 9743
 18. Skład Rady Gminy Pabianice - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 9388
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9065
 20. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 8955
 21. Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 8841
 22. Gospodarka odpadami - formularze
  Wyświetleń: 8676
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7273
 24. Informacje o planowanych sesjach
  Wyświetleń: 7208
 25. Petycje
  Wyświetleń: 7185
 26. Rejestr umów
  Wyświetleń: 7105
 27. Opłata adiacencka
  Wyświetleń: 6993
 28. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 6978
 29. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 6903
 30. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6901
 31. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 6845
 32. Podatki lokalne - 2020 r.
  Wyświetleń: 6624
 33. Łowiectwo
  Wyświetleń: 6480
 34. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 6387
 35. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Wodociągi i kanalizacja
  Wyświetleń: 6239
 36. Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna
  Wyświetleń: 6125
 37. Protokoły z sesji Rady Gminy Pabianice - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5960
 38. Budżet Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 5950
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5938
 40. 2018.11.28 - Sesja II
  Wyświetleń: 5776
 41. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 5752
 42. Formularze dla radnych
  Wyświetleń: 5669
 43. Bilanse
  Wyświetleń: 5623
 44. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5548
 45. Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5473
 46. Zarządzenia Wójta Gminy - 2021 r.
  Wyświetleń: 5469
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5461
 48. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 5374
 49. Jednostki organizacyjne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 5034
 50. Komisja Gospodarczo-Finansowa - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 5012
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4982
 52. Wykaz podmiotów odbierających odpady z terenu gminy Pabianice
  Wyświetleń: 4982
 53. Komisja Rewizyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4919
 54. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4906
 55. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 4861
 56. Transmisje obrad sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 4842
 57. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Gospodarki gruntami
  Wyświetleń: 4782
 58. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4781
 59. Załatwianie sprawe w Urzędzie Gminy - Ochrona środowiska i leśnictwo
  Wyświetleń: 4749
 60. 2018.12.28 - Sesja IV
  Wyświetleń: 4711
 61. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Podatki lokalne
  Wyświetleń: 4703
 62. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Drogi
  Wyświetleń: 4669
 63. Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4603
 64. 2019.12.19 - Sesja XXI
  Wyświetleń: 4562
 65. Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 4514
 66. Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu
  Wyświetleń: 4502
 67. 2019.10.28 - Sesja XVII
  Wyświetleń: 4491
 68. 2019.09.30 - Sesja XV
  Wyświetleń: 4477
 69. 2019.03.25 - Sesja VII
  Wyświetleń: 4453
 70. Podatki lokalne - 2021 r.
  Wyświetleń: 4389
 71. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 4384
 72. 2019.06.29 - Sesja XII
  Wyświetleń: 4382
 73. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4267
 74. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Oświata
  Wyświetleń: 4265
 75. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4252
 76. 2020.02.24 - Sesja XXV
  Wyświetleń: 4186
 77. OŚN.6220.02.2020 - Postępowanie dotyczące eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Porszewice I
  Wyświetleń: 4060
 78. Nabór wniosków na wymianę palenisk węglowych - 2020 r.
  Wyświetleń: 4053
 79. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4053
 80. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2020 r.
  Wyświetleń: 3959
 81. 2020.06.10 - Sesja XXIX
  Wyświetleń: 3897
 82. Dokumenty związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 3775
 83. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2020 r.
  Wyświetleń: 3637
 84. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 3607
 85. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 3607
 86. Raporty o stanie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 3518
 87. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3512
 88. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 3503
 89. Informacje o udzielonej pomocy publicznej
  Wyświetleń: 3457
 90. 2020.07.09 - Sesja XXXI
  Wyświetleń: 3446
 91. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 3414
 92. 2018.11.21 - Sesja I
  Wyświetleń: 3410
 93. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3403
 94. 2019.05.27 - Sesja X
  Wyświetleń: 3346
 95. 2020.05.14 - Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 3326
 96. 2018.12.13 - Sesja III
  Wyświetleń: 3267
 97. 2019.01.28 - Sesja V
  Wyświetleń: 3266
 98. 2020.10.15 - Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz lista rezerwowa
  Wyświetleń: 3236
 99. 2019.02.28 - Sesja VI
  Wyświetleń: 3150
 100. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2020 r.
  Wyświetleń: 3117
 101. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 3116
 102. 2020.05.12 - Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych
  Wyświetleń: 3113
 103. 2021.07.26 - Informacja o naborze uzupełniającym do udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 3077
 104. 2021.02.26 - Sesja XLII
  Wyświetleń: 3045
 105. Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pabianice i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów
  Wyświetleń: 3030
 106. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3029
 107. Ewidencje i rejestry
  Wyświetleń: 3005
 108. Zarządzenia Wójta Gminy - 2022 r.
  Wyświetleń: 2971
 109. 2019.05.16 - Sesja IX
  Wyświetleń: 2967
 110. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 2948
 111. 2020.03.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 2947
 112. Sprawozdania budżetowe przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2945
 113. Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2940
 114. 2019.04.25 - Sesja VIII
  Wyświetleń: 2926
 115. Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji
  Wyświetleń: 2922
 116. 2019.11.25 - Sesja XIX
  Wyświetleń: 2880
 117. 2020.01.02 - Konsultacje nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 2855
 118. 2020.02.24 - Wyniki konsultacji nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 2854
 119. 2020.01.09 - Sesja XXIII
  Wyświetleń: 2843
 120. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości/wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
  Wyświetleń: 2838
 121. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 2833
 122. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
  Wyświetleń: 2756
 123. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
  Wyświetleń: 2718
 124. 2019.12.04 - Sesja XX
  Wyświetleń: 2702
 125. 2021.03.30 - Sesja XLIII
  Wyświetleń: 2689
 126. 2020.03.06 - Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21
  Wyświetleń: 2687
 127. 2020.06.25 - Sesja XXX
  Wyświetleń: 2663
 128. 2020.03.06 - Przetarg na rozbudowę drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I
  Wyświetleń: 2650
 129. 2019.06.13 - Sesja XI
  Wyświetleń: 2640
 130. Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2625
 131. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 2620
 132. 2020.06.15 - Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 2619
 133. Budżet Gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 2611
 134. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2600
 135. Bilanse za 2018 r.
  Wyświetleń: 2596
 136. 2019.10.31 - Sesja XVIII
  Wyświetleń: 2568
 137. Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały.
  Wyświetleń: 2568
 138. OŚN.6220.02.02.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2531
 139. 2019.09.03 - Sesja XIV
  Wyświetleń: 2528
 140. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2521
 141. Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji
  Wyświetleń: 2516
 142. Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2508
 143. Komunikacja
  Wyświetleń: 2465
 144. Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ...
  Wyświetleń: 2447
 145. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami COVID-19 na terenie Rzeczyspolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2440
 146. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchmości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2435
 147. Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzi
  Wyświetleń: 2430
 148. Zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2415
 149. 2019.12.11 - Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Uługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 2406
 150. Połączone komisje Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2404
 151. Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla
  Wyświetleń: 2374
 152. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje
  Wyświetleń: 2369
 153. 2019.12.20 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 2367
 154. 2020.03.17 - Zapytanie ofertowe na opracowania treści przewodnika historyczno-krajoznawczego po Gminie Pabianice oraz mapy turystycznej Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2366
 155. 2019.10.17 - Sesja XVI
  Wyświetleń: 2349
 156. Budżet Gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 2345
 157. 2020.03.23 - Sesja XXVI
  Wyświetleń: 2332
 158. Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2325
 159. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 2321
 160. Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2318
 161. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 2314
 162. 2019.12.05 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 2313
 163. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 2312
 164. 2019.12.30 - Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2303
 165. 2020.02.17 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2299
 166. 2020.01.24 - Sesja XXIV
  Wyświetleń: 2293
 167. Wniosek o udostępnienie danych: z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru pesel
  Wyświetleń: 2290
 168. 2020.01.24 - Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2289
 169. Ulga żołnierska w podatku rolnym
  Wyświetleń: 2286
 170. 2019.12.05 - Zapytanie ofertowe dot. zadania "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2020"
  Wyświetleń: 2274
 171. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 2272
 172. 2020.01.30 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku - Trasa nr 3
  Wyświetleń: 2257
 173. 2020.03.12 - Informacja o zmianie treści otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 2246
 174. 2020.01.09 - Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2245
 175. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2240
 176. Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2237
 177. Sprawozdania budżetowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 2229
 178. 2019.12.19 - Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2227
 179. 2019.08.02 - Sesja XIII
  Wyświetleń: 2225
 180. Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2219
 181. Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2217
 182. Bilanse za 2019 r.
  Wyświetleń: 2211
 183. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2208
 184. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2200
 185. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2194
 186. 2020.01.10 - Informacja o przyznanych dotacjach na zadanie: sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2184
 187. Wydanie zgody na budowę zjazdu
  Wyświetleń: 2182
 188. 2020.02.27 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2176
 189. Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2170
 190. 2019.12.20 - Koło Łowieckie Złom - inf. o polowaniach zbiorowych
  Wyświetleń: 2160
 191. Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2156
 192. 2020.10.14 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 2145
 193. OŚN.6220.02.07.2020 - Decyzja nr 02/2020
  Wyświetleń: 2135
 194. Podatki lokalne - 2022 r.
  Wyświetleń: 2134
 195. 2019.12.30 - Sesja XXII
  Wyświetleń: 2130
 196. 2019.11.08 - Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego
  Wyświetleń: 2126
 197. Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2126
 198. 2021.06.29 - Sesja XLVII
  Wyświetleń: 2125
 199. Strategia rozwoju Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2123
 200. 2020.02.14 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 2118
 201. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2116
 202. Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2113
 203. Uchwała Nr XXXIII/240/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zajęcia stanowiska – sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2104
 204. 2020.02.24 - Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2101
 205. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2100
 206. 2020.10.28 - Sesja XXXV
  Wyświetleń: 2091
 207. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2019/2020
  Wyświetleń: 2089
 208. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 2089
 209. 2020.04.10 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 2081
 210. Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje
  Wyświetleń: 2077
 211. 2020.02.21 - Informacja dot. zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019
  Wyświetleń: 2076
 212. 2019.12.12 - Zamówienie z wolnej ręki: Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2073
 213. 2019.12.04 - Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2071
 214. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2067
 215. SKO.4176.1.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
  Wyświetleń: 2064
 216. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 2063
 217. 2021.02.01 - Nabór Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 2037
 218. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 2032
 219. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 2032
 220. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 2027
 221. 2020.05.25 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 2024
 222. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 2023
 223. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2023
 224. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2011
 225. Budżet Gminy Pabianice w 2021 r.
  Wyświetleń: 2010
 226. OŚN.6220.01.2020 - Decyzja nr 2/2020
  Wyświetleń: 2007
 227. Zaświadczenie o zgodnosci zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przezstrzennego
  Wyświetleń: 2000
 228. Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1998
 229. 2020.07.23 - Sesja XXXII
  Wyświetleń: 1993
 230. 2021.01.29 - Sesja XL
  Wyświetleń: 1993
 231. 2020.05.25 - Sesja XXVIII
  Wyświetleń: 1992
 232. Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1989
 233. Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 1989
 234. 2021.09.07 - Informacja o naborze - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1986
 235. Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami
  Wyświetleń: 1978
 236. Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1974
 237. 2020.12.21 - Sesja XXXIX
  Wyświetleń: 1964
 238. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 1963
 239. 2022.04.10 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1960
 240. Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1958
 241. 2020.04.08 - Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1957
 242. 2020.12.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2021
  Wyświetleń: 1952
 243. Uchwała Nr VI /59/ 2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 1948
 244. 2020.03.02 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2019
  Wyświetleń: 1944
 245. OŚN.6220.01.01.2020 - wydobywanie kopaliny ze złoża Porszewice II
  Wyświetleń: 1941
 246. 2020.02.19 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 1938
 247. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  Wyświetleń: 1926
 248. Zatwierdzenie projektu podziału działki
  Wyświetleń: 1926
 249. 2020.08.28 - Przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Rydzyny
  Wyświetleń: 1924
 250. Zaproszenie na spotkanie podsumowujące współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
  Wyświetleń: 1917
 251. 2019.12.17 - Ogłoszenie o w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1916
 252. Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1914
 253. 2020.05.25 - Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1913
 254. OŚN.6220.02.06.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1902
 255. Zarządzenie Nr 132 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1897
 256. Formularz zapotrzebowania na węgiel
  Wyświetleń: 1889
 257. Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ...
  Wyświetleń: 1889
 258. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1882
 259. Zarządzenie Nr 126 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1882
 260. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ...
  Wyświetleń: 1880
 261. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 1877
 262. 2020.02.19 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1873
 263. Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 1871
 264. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1871
 265. Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1867
 266. Uchwała Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1865
 267. 2020.03.26 - Wyjaśnienie PKW dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (ZPOW-571-32/20)
  Wyświetleń: 1864
 268. Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 1856
 269. 2020.02.10 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Wyświetleń: 1855
 270. 2020.04.03 - Stop zagrożeniem zdrowia i życia
  Wyświetleń: 1855
 271. OŚN.6220.02.06.2019 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1855
 272. 2020.11.03 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15
  Wyświetleń: 1849
 273. OŚN.6220.01.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1845
 274. 2021.02.22 - Sesja XLI
  Wyświetleń: 1841
 275. 2020.01.09 - Obwieszczenie WOOŚ.420.51.2018.MOl.44
  Wyświetleń: 1839
 276. Uchwała nr XXI/166/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych
  Wyświetleń: 1836
 277. Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 1834
 278. Zarządzenie 118/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-11-2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości Bychlew, tj. drodze Bychlew-Terenin, Bychlew-Jadwinin oraz drogom na terenie nowo...
  Wyświetleń: 1834
 279. Zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1833
 280. OŚN.6220.01.05.2020 - Decyzja nr 1/2020 r. z 25 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 1823
 281. Zarządzenie Nr 131 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1822
 282. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1821
 283. Uchwała Nr XXI/172/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony ...
  Wyświetleń: 1818
 284. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 1809
 285. Zarządzenie Nr 120 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1807
 286. 2021.02.16 - Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1806
 287. 2019.11.15 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1801
 288. 2020.02.10 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi dot. propozycji zmian siedzib komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1801
 289. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn ...
  Wyświetleń: 1799
 290. 2021.10.14 - Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1798
 291. OŚN.6220.01.05.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji
  Wyświetleń: 1798
 292. 2019.11.26 - Obwieszczenie RDOŚ dot. przebudowy sieci gazowej
  Wyświetleń: 1797
 293. Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy
  Wyświetleń: 1794
 294. Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 1794
 295. OŚN.6220.02.2019 - Powiększenie bazy zasobowej złoża kruszywa naturalnego - piasku - Okołowice II
  Wyświetleń: 1793
 296. 2021.12.20 - Sesja LVI
  Wyświetleń: 1789
 297. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1789
 298. 2020.04.15 - Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1787
 299. 2020.09.28 - Sesja XXXIV
  Wyświetleń: 1787
 300. 2020.08.31 - Sesja XXXIII
  Wyświetleń: 1786
 301. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 1786
 302. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru ...
  Wyświetleń: 1786
 303. Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1785
 304. Zarządzenie Nr 125 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1785
 305. 2020.11.26 - Sesja XXXVI
  Wyświetleń: 1783
 306. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1780
 307. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1778
 308. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1777
 309. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych ...
  Wyświetleń: 1775
 310. 2021.02.18 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1764
 311. 2020.09.18 - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1760
 312. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1755
 313. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1753
 314. Uchwała Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1753
 315. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1750
 316. Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
  Wyświetleń: 1748
 317. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom ...
  Wyświetleń: 1747
 318. Uchwała Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1746
 319. Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 1742
 320. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1742
 321. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2019
  Wyświetleń: 1736
 322. Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za ...
  Wyświetleń: 1735
 323. Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 1735
 324. Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 1735
 325. Uchwała nr IV/032/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we
  Wyświetleń: 1734
 326. Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1734
 327. Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1727
 328. 2021.03.03 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1725
 329. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1723
 330. Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1722
 331. Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1720
 332. Uchwała nr XXI/167/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1716
 333. 2020.12.02 - Sesja XXXVII
  Wyświetleń: 1714
 334. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1713
 335. 2020.02.28 - WAŻNE! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach
  Wyświetleń: 1712
 336. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie mian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1709
 337. 2020.02.19 - Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1703
 338. Uchwała nr IV/041/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wyposażenia w mienie Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1703
 339. Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1703
 340. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 1701
 341. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1698
 342. Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Pawlikowice dotyczącej drogi nr 3310 E przebiegającej przez wieś Pawlikowice
  Wyświetleń: 1693
 343. Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadaniadoradztwa metodycznego.
  Wyświetleń: 1692
 344. Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1691
 345. 2021.04.23 - Ogłoszenie o zamówieniu, Roboty budowlane, Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga
  Wyświetleń: 1689
 346. Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1689
 347. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 rok
  Wyświetleń: 1689
 348. Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r.
  Wyświetleń: 1687
 349. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1686
 350. Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa ...
  Wyświetleń: 1685
 351. Uchwała Nr XXI/170/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1684
 352. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1679
 353. 2020.02.05 - Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1678
 354. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2019 do 31.12.2019 r
  Wyświetleń: 1678
 355. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1677
 356. Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 1675
 357. Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
  Wyświetleń: 1675
 358. 2020.02.10 - Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1674
 359. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2021 r.
  Wyświetleń: 1674
 360. Uchwała Nr XIX/155/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r.
  Wyświetleń: 1673
 361. Uchwała Nr XXI/164 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian ...
  Wyświetleń: 1673
 362. Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 1672
 363. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1670
 364. Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1669
 365. 2020.02.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1668
 366. 2020.07.17 - Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1666
 367. Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1666
 368. 2019.11.25 - Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1665
 369. Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1662
 370. Uchwała Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1662
 371. Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1660
 372. Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 1660
 373. 2020.12.07 - Sesja XXXVIII
  Wyświetleń: 1659
 374. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
  Wyświetleń: 1659
 375. 2020.03.18 - Roczne plany łowiecko-hodowlane WKŁ nr 420 "SŁOWIK"
  Wyświetleń: 1657
 376. 2019.11.08 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GN-V.7570.1143.1.2011.AP
  Wyświetleń: 1653
 377. Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1652
 378. Uchwała Nr XXI/168/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1649
 379. Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1647
 380. Uchwała Nr VII/64 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ...
  Wyświetleń: 1647
 381. Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1646
 382. Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-04-2019 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020”
  Wyświetleń: 1645
 383. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 1640
 384. Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1639
 385. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1638
 386. Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1638
 387. Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1635
 388. Uchwała nr XXI/165/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  Wyświetleń: 1635
 389. Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 1632
 390. Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
  Wyświetleń: 1631
 391. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1630
 392. 2019.12.16 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji
  Wyświetleń: 1629
 393. OŚN.6220.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1625
 394. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 1625
 395. Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 .
  Wyświetleń: 1625
 396. Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy.
  Wyświetleń: 1625
 397. 2020.09.10 - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pabianicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej w Łasku.
  Wyświetleń: 1624
 398. Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1623
 399. Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 1623
 400. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1622
 401. Uchwała Nr XX/162/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 04-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1622
 402. Uchwała Nr XXV/186/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1622
 403. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1619
 404. Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1619
 405. Uchwała Nr XIX/154/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 1619
 406. Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1619
 407. Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1618
 408. Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1617
 409. 2020.11.19 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego na terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1616
 410. 2020.11.27 - Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe
  Wyświetleń: 1613
 411. OŚN.6220.02.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1613
 412. Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 1610
 413. Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1604
 414. Uchwała Nr XXIII/178/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1603
 415. 2020.02.10 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1601
 416. Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1601
 417. Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1598
 418. Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1598
 419. Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1597
 420. Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1597
 421. Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 1595
 422. 2020.04.08 - Sesja XXVII
  Wyświetleń: 1594
 423. OŚN.6220.01.2019 - Rozbudowa zakładu Greek Trade sp. z o.o. w miejscowości Porszewice.
  Wyświetleń: 1591
 424. Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1591
 425. Uchwała Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „PRACUŚ” w partnerstwie z Gminą Dłutów, powiatem pabianickim, Fundacją Idee Społeczne Fidees w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01 10 001/ 19
  Wyświetleń: 1591
 426. PO.ZUZ.5.421.986.2019.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1590
 427. Uchwała Nr XXV/194/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1590
 428. Uchwała Nr XXV/187/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 1588
 429. 2020.04.28 - Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Urządzenia Lasu
  Wyświetleń: 1587
 430. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 1587
 431. Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2019 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1587
 432. Uchwała Nr XXV/193/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1586
 433. Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1585
 434. Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu ...
  Wyświetleń: 1579
 435. Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1579
 436. Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów...
  Wyświetleń: 1577
 437. Uchwała Nr XVII/144/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części wsi Rydzyny określonych w uchwale Nr XLVI/419/2017 z...
  Wyświetleń: 1577
 438. 2020.07.09 - Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1576
 439. Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice
  Wyświetleń: 1575
 440. Sprawozdania budżetowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 1574
 441. Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1574
 442. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1573
 443. 2020.03.26 - Obwieszczenie w sprawie ponownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji nakładającej na GDDKiA, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi..
  Wyświetleń: 1570
 444. Uchwała Nr XV/127/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 2020 – 2023
  Wyświetleń: 1570
 445. 2020.06.10 - Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1568
 446. 2020.06.25 - Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1567
 447. 2020.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1564
 448. Uchwała Nr XIX/156/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r.
  Wyświetleń: 1564
 449. Uchwała Nr XXI/169/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1557
 450. Uchwała Nr XVII/148/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1556
 451. Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1552
 452. 2020.10.27 - Konkurs na wybór brokera ubezpieczniowego
  Wyświetleń: 1550
 453. Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie przekazania w części skargi wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi
  Wyświetleń: 1550
 454. OŚN.6220.02.45.2020 - Decyzja nr 5/2020
  Wyświetleń: 1549
 455. Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1548
 456. Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom ...
  Wyświetleń: 1545
 457. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1544
 458. 2019.12.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1543
 459. Życzenia
  Wyświetleń: 1543
 460. Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 1541
 461. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1531
 462. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1529
 463. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1528
 464. Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1526
 465. Uchwała Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1524
 466. Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 1524
 467. 2020.02.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1523
 468. Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1519
 469. Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 1517
 470. Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 1512
 471. Uchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-10-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1510
 472. Uchwała nr XXI/171/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1503
 473. Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, ...
  Wyświetleń: 1498
 474. 2020.10.01 - Nabór wniosków na realizację zadań polegających na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1497
 475. 2021.02.26 - Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1497
 476. Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1496
 477. 2020.02.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1494
 478. 2021.04.30 - Sesja XLIV
  Wyświetleń: 1492
 479. 2021.02.17 - Inspektor ds. dróg - unieważnienie naboru
  Wyświetleń: 1485
 480. 2020.06.03 - Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1477
 481. Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
  Wyświetleń: 1469
 482. 2020.05.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1467
 483. Bilanse za 2020 r.
  Wyświetleń: 1466
 484. 2020.05.21 - Informacja o planowanym posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej
  Wyświetleń: 1463
 485. Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1454
 486. PO.ZUZ.5.4210.181m.2020.MC - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1452
 487. Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach na lata 2020 – 2023.
  Wyświetleń: 1450
 488. 2020.08.06 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1448
 489. Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
  Wyświetleń: 1446
 490. 2020.05.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1443
 491. Uchwała Nr XXI/173/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1441
 492. 2021.01.04 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1436
 493. Kolej Dużych Prędkości – konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1435
 494. 2020.07.23 - Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1432
 495. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-03-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1429
 496. SKO.4176.1.2020/SKO.4176.5.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1426
 497. Uchwała Nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1423
 498. 2021.06.15 - Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1421
 499. 2020.12.07 - Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1418
 500. Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiegow 2020 r.
  Wyświetleń: 1417
 501. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
  Wyświetleń: 1415
 502. 2021.02.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1414
 503. Wyniki głosowania 12 lipca 2020 r. na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1408
 504. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2021 r.
  Wyświetleń: 1404
 505. Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
  Wyświetleń: 1403
 506. 2020.03.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 1402
 507. SKO.4170.19.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji (1/2020 z 11.02.2020)
  Wyświetleń: 1402
 508. 20211028 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku
  Wyświetleń: 1400
 509. 2020.12.21 - Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1399
 510. 2020.09.28 - Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1392
 511. 2020.12.02 - Porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1385
 512. 2021.11.16 - Konsultacje społeczne dotyczące Kolei Dużych Prędkości
  Wyświetleń: 1385
 513. 2021.08.05 - Przetarg na budowę miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1381
 514. 2021.02.22 - Porządek obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1377
 515. 2020.03.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1374
 516. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1374
 517. 2020.08.31 - Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1369
 518. OSN.6220.02.26.2020 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 1367
 519. Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1367
 520. 2021.06.16 - Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi - ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic: Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.
  Wyświetleń: 1366
 521. 2021.08.11 - Sesja L
  Wyświetleń: 1365
 522. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
  Wyświetleń: 1364
 523. 2021.10.04 - Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 1362
 524. 2021.01.21 - Petycja w sprawie szczepień na SARS-Cov-2,
  Wyświetleń: 1355
 525. 2021.01.29 - Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1353
 526. 2020.10.21 - SKO.4170.103.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1352
 527. Uchwała Nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1349
 528. Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg gminnych
  Wyświetleń: 1346
 529. 2020.05.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 1345
 530. Wybory 28.06.2020 r. - Gdzie głosować?
  Wyświetleń: 1345
 531. Zarządzenie Nr 116 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1345
 532. Informacja o przystąpieniu Gminy Pabianice do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 1333
 533. 2022.03.31 - Sesja LX
  Wyświetleń: 1331
 534. Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1328
 535. Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg gminnych.
  Wyświetleń: 1327
 536. 2020.11.26 - Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1326
 537. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 1325
 538. 2021.06.08 - Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1324
 539. 2021.06.29 - Porzadek obrad XLVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1322
 540. Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Pabianice miejsca do bezpłatnego parkowania.
  Wyświetleń: 1322
 541. 2020.10.28 - Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1320
 542. 2020.03.02 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1319
 543. 2021.03.30 - Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1318
 544. ZKF-622-99/20- stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1313
 545. OŚN.6220.02.41.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1312
 546. 2020.06.29 - Petycja dot. : "likwidacji nękania smrodem (odorem powstałym z gnojowicy)"
  Wyświetleń: 1311
 547. 2021.09.16 - Przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady
  Wyświetleń: 1310
 548. 2020.05.22 - Obwieszczenie Wojewody Łódziego IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1308
 549. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1308
 550. PO.ZUZ.5.4210.242m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1306
 551. 2021.11.26 - Sesja LV
  Wyświetleń: 1303
 552. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1303
 553. Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1299
 554. Głosowanie Korespondencyjne w II turze wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1298
 555. 2020.11.13 - Informacja o otrzymanych ofertach w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 1297
 556. Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1297
 557. 2020.12.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku- trasa nr 1 i trasa nr 2
  Wyświetleń: 1293
 558. 2021.08.30 - Sesja LI
  Wyświetleń: 1291
 559. 2021.04.19 - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1290
 560. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 1290
 561. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 1289
 562. 2021.07.06 - Sesja XLVIII
  Wyświetleń: 1288
 563. Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1288
 564. Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1285
 565. OŚN.6220.02.29.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1283
 566. Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1282
 567. 2020.06.04 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
  Wyświetleń: 1281
 568. Koncert Eleni - 7 marca 2020 w GDK
  Wyświetleń: 1281
 569. 2020.03.26 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP
  Wyświetleń: 1280
 570. OŚN.6220.05.07.2020 - Decyzja nr 6/2020
  Wyświetleń: 1279
 571. Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1278
 572. 2020.03.11 - Informacja o wszczęciu postępowania PO.ZUZ.5.421.1096.2020.AP
  Wyświetleń: 1277
 573. 2021.05.28 - Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1277
 574. Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu domowego dla posiadaczy ...
  Wyświetleń: 1277
 575. 2020.11.23 - Zawiadomienie o wynikach wyboru Brokera Ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 1276
 576. Uchwała nr XIV/120/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1276
 577. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 1275
 578. 2021.07.22 - Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1274
 579. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1274
 580. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia ...
  Wyświetleń: 1269
 581. Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1269
 582. Zebranie sołectwa Piątkowisko - 21.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1266
 583. OŚN.6220.02.31.2020 - Decyzja nr 4/2020
  Wyświetleń: 1265
 584. Uchwała Nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1264
 585. Zarządzenie Nr 104 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1263
 586. Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1263
 587. 2021.04.30 - Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1262
 588. Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1261
 589. Uchwała Nr XXVII/205/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1258
 590. 2020.10.16 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
  Wyświetleń: 1256
 591. Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1255
 592. Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1253
 593. OŚN.6220.05.2020 - Budowa dodatkowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą w tym m.in. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu „Włodan”
  Wyświetleń: 1252
 594. OŚN.6220.06.2020 - Budowa Kompleksu przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Jadwininie
  Wyświetleń: 1252
 595. Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 17-10-2019 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1249
 596. 2020.12.10 - Petycja w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa oraz by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.
  Wyświetleń: 1248
 597. Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1247
 598. Uchwała Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy
  Wyświetleń: 1244
 599. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 420 "Słowik" - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1239
 600. PO.ZUZ.5.4210.243m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1238
 601. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 zmieniająca Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności ...
  Wyświetleń: 1237
 602. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1234
 603. Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 1234
 604. Uchwała Nr XLII/287/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1233
 605. Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1233
 606. Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  Wyświetleń: 1232
 607. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1232
 608. 2021.04.20 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1231
 609. 2021.08.30 - Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1231
 610. 2021.09.29 - Sesja LII
  Wyświetleń: 1230
 611. Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 1230
 612. Stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1229
 613. Uchwała Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1229
 614. 2020.09.09 - Informacja o zamiarze przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
  Wyświetleń: 1226
 615. 2021.02.12 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 1225
 616. 2021.05.18 - Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1225
 617. Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1225
 618. Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1225
 619. 2022.05.16 - Przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice w formule „zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 1224
 620. Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1224
 621. Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1223
 622. 2020.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 1220
 623. 2020.09.24 - Nadanie nazw drogom (ulicom) na terenie wsi Rydzyny
  Wyświetleń: 1218
 624. Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1218
 625. Uchwała Nr XXX/220/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r.
  Wyświetleń: 1217
 626. 2021.10.13 - Sesja LIII
  Wyświetleń: 1216
 627. 2021.10.25 - Sesja LIV
  Wyświetleń: 1216
 628. Uchwała Nr XLII/284/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1213
 629. Uchwała Nr XXII/175/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływemroku budżetowego 2019.
  Wyświetleń: 1212
 630. Zarządzenie Nr 101 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1212
 631. Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1211
 632. Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1211
 633. 2020.01.21 - Petycja o zmianę przepisów prawa miejscowego oraz poparcie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa
  Wyświetleń: 1210
 634. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1209
 635. Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie obsługi, odbioru oraz zasad obiegu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i inncyh ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych w
  Wyświetleń: 1207
 636. 2021.06.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1204
 637. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
  Wyświetleń: 1204
 638. Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 1204
 639. Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1204
 640. 2021.07.06 - Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1202
 641. Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1202
 642. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje zadnia na terenie Gminy Pabianice w roku 2019.
  Wyświetleń: 1201
 643. Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1200
 644. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1197
 645. Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 1197
 646. Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1197
 647. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-07-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
  Wyświetleń: 1197
 648. Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1196
 649. Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1196
 650. SKO.4276.16.2020/SKO.4276.18.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1195
 651. Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1194
 652. Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1194
 653. Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1194
 654. 2022.03.11 - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022.
  Wyświetleń: 1193
 655. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1192
 656. 2021.09.29 - Porządek obrad LII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1191
 657. OŚN.6220.06.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1191
 658. Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1190
 659. Uchwała Nr XXII/174/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1189
 660. Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 1188
 661. Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1188
 662. Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1188
 663. Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 1188
 664. OŚN.6220.05.06.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1186
 665. Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1186
 666. Uchwała Nr XXX/222/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 1185
 667. Uchwała Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 1185
 668. 2020.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1184
 669. 2020.12.22 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 1184
 670. Uchwała Nr XLIII/298/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników spotrowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 1184
 671. Zarządzenie Nr 113 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1184
 672. Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1184
 673. 2021.06.15 - Sesja XLVI
  Wyświetleń: 1183
 674. Zarządzenie Nr 109 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1182
 675. Uchwała Nr XXVIII/213/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
  Wyświetleń: 1181
 676. Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1181
 677. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami ...
  Wyświetleń: 1178
 678. Uchwała Nr XXX/223/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1178
 679. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - Zmiana terminu polowań zbiorowych - październik, listopad 2020
  Wyświetleń: 1178
 680. Uchwała Nr XLII/283/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1175
 681. 2021.05.28 - Sesja XLV
  Wyświetleń: 1173
 682. 2022.03.11 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1173
 683. Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konlursu na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1173
 684. Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1173
 685. Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 1171
 686. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2020
  Wyświetleń: 1170
 687. Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1170
 688. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 1169
 689. 2021.08.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1167
 690. Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1166
 691. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1163
 692. Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-07-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1163
 693. Uchwała Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1162
 694. Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
  Wyświetleń: 1158
 695. Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 1158
 696. 2021.10.13 - Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1156
 697. Zarządzenie Nr 115 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1156
 698. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1153
 699. Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1153
 700. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2021 r.
  Wyświetleń: 1152
 701. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - termin polowań zbiorowych - grudzień 2020
  Wyświetleń: 1151
 702. Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1150
 703. Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 zmieniająca Uchwałę nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 1147
 704. Zarządzenie Nr 117 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1147
 705. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1146
 706. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1145
 707. Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 1145
 708. 2020.03.30 - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi,
  Wyświetleń: 1144
 709. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 1143
 710. Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1142
 711. Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1141
 712. 2021.07.26 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 1140
 713. Uchwała Nr XXXIII/235/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1139
 714. Uchwała Nr XXXVI/253/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 1139
 715. Zarządzenie Nr 97 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1136
 716. Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-04-2019 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiefgu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych" w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1135
 717. Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1134
 718. 2021.09.30 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
  Wyświetleń: 1133
 719. 2021.08.11 - Porządek obrad L sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1132
 720. Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1132
 721. Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1131
 722. Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1125
 723. Wydanie osobie zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących tej osoby (ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych)
  Wyświetleń: 1123
 724. Życzenia
  Wyświetleń: 1123
 725. Ewidencja innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie
  Wyświetleń: 1122
 726. Uchwała Nr XXXIX/264/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 1122
 727. Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1121
 728. 2020.06.01 - Obwieszczenie o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1118
 729. Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach w okresie obowiązywania stanu epidemii.
  Wyświetleń: 1116
 730. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1115
 731. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ...
  Wyświetleń: 1114
 732. Uchwała Nr XXVIII/214/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1112
 733. 2022.02.10 - Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice - DPP.271.1.2022
  Wyświetleń: 1107
 734. OŚN.6220.06.07.2020/2021 - Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego
  Wyświetleń: 1106
 735. Uchwała Nr XXXIII/233/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1105
 736. Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1104
 737. Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 1104
 738. Zarządzenie Nr 144 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 1103
 739. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z 01.02.2021 r. informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
  Wyświetleń: 1101
 740. Uchwała Nr XXXVIII/262/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 1101
 741. Zarządzenie Nr 114 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 zmieniające Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 8 listopada 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1100
 742. 2022.03.17 - Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 1099
 743. Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1099
 744. Uchwała Nr XXXVI/252/2020 RADY GMINY PABIANICE z dnia 26-11-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1099
 745. Postanowienie Nr 215/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1095
 746. Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 1095
 747. Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 1095
 748. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1094
 749. Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1092
 750. Uchwała Nr XV/138/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1091
 751. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1090
 752. Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1090
 753. Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1089
 754. 2020.10.05 - Plan polowań zbiorowych - październik, listopada 2020 - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 1088
 755. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1088
 756. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 1088
 757. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 1087
 758. Uchwała Nr XLIII/290/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1084
 759. Uchwała Nr XLIII/297/2021 Rady Gminy Pabianicez dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 1082
 760. 2021.01.25 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 1081
 761. Uchwała Nr XL/274/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w części dotyczącej załącznika nr 2
  Wyświetleń: 1081
 762. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1081
 763. Uchwała nr IV/042/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1080
 764. Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 1080
 765. Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1077
 766. Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1076
 767. 2021.11.26 - Porządek obrad LV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1075
 768. OŚN.6220.05.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1075
 769. Uchwała Nr XLII/281/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz
  Wyświetleń: 1073
 770. 2021.07.22 - Sesja XLIX
  Wyświetleń: 1072
 771. Uchwała Nr XLIII/291/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 1072
 772. Uchwała Nr XXXIII/236/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1067
 773. 2020.07.06 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.4.2020.RP/AK
  Wyświetleń: 1065
 774. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim ...
  Wyświetleń: 1065
 775. Uchwała Nr XII/101/209 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1063
 776. 2021.05.12 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1062
 777. Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r.
  Wyświetleń: 1062
 778. Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 1062
 779. Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1060
 780. 12 czerwca Urząd nieczynny
  Wyświetleń: 1058
 781. 2021.09.21 - Oferta realizacji zadania publicznego - Wsparcie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  Wyświetleń: 1058
 782. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru ...
  Wyświetleń: 1056
 783. Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice z dnia 12 czerwca 2020 roku informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 1055
 784. 2020.07.03 - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1051
 785. Postanowienie Nr 216/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1050
 786. Uchwała Nr XLIII/292/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1050
 787. Uchwała Nr XXXIII/234/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1050
 788. OŚN.6220.02.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1049
 789. 2021.12.06 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2022 roku.
  Wyświetleń: 1047
 790. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 1046
 791. Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1044
 792. 2021.10.25 - Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1043
 793. Sprawozdania budżetowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 1042
 794. Uchwała Nr XLII/288/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1036
 795. Uchwała Nr XLII/286/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki
  Wyświetleń: 1035
 796. Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 1032
 797. Uchwała Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 1032
 798. Uchwała Nr XL/270/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  Wyświetleń: 1031
 799. 2021.01.07 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1030
 800. Uchwała Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 1029
 801. 2021.09.21 - Przetarg na kompleksową dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1028
 802. PO.ZUZ.5.4210.302m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1025
 803. Uchwała Nr XLII/279/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 1022
 804. OŚN.6220.02.2021 - Przebudowa drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin
  Wyświetleń: 1019
 805. Uchwała Nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1019
 806. Uchwała Nr XXXIII/238/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1018
 807. 2021.10.05 - Informacja o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice na rok 2022
  Wyświetleń: 1017
 808. Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmiany statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1016
 809. Klauzula informacyjna z art.13 RODO monitoring wizyjny - PSZOK
  Wyświetleń: 1013
 810. Uchwała Nr XLII/280/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 1013
 811. Uchwała Nr XXXIII/239/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców południowej części Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianice
  Wyświetleń: 1009
 812. Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1009
 813. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 1003
 814. OŚN.6220.06.06.2020/2021 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 1002
 815. Uchwała Nr XXXVI/255/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
  Wyświetleń: 996
 816. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna. Termin polowań zbiorowych – grudzień 2020 – styczeń 2021
  Wyświetleń: 994
 817. Uchwała Nr XLIV/308/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 992
 818. 2021.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 991
 819. Uchwała Nr XXXVI/251/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczn
  Wyświetleń: 990
 820. Uchwała Nr XLII/285/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 989
 821. Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w UG
  Wyświetleń: 989
 822. Uchwała Nr XXXIX/265/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 986
 823. Uchwała Nr XXXVI/257/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 986
 824. Uchwała Nr XXXII/229/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r.
  Wyświetleń: 985
 825. Uchwała Nr XLIII/295/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 983
 826. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2020 do 31.12.2020 r
  Wyświetleń: 980
 827. 2021.02.23 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 979
 828. Uchwała Nr XLIV/301/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 979
 829. Uchwała Nr XXXVI/256/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 979
 830. Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie wyrażania woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
  Wyświetleń: 978
 831. Uchwała Nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 976
 832. 2020.12.08 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie oraz dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątnik
  Wyświetleń: 972
 833. 2021.12.20 - Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 969
 834. Uchwała Nr XLIV/302/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o uchylenie uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabiani-ce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 969
 835. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 968
 836. Uchwała Nr XXXII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 965
 837. Uchwała Nr XLIII/296/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 962
 838. 2021.07.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek letni dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 958
 839. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 956
 840. Uchwała Nr XXXV/250/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 954
 841. Uchwała Nr XLIII/294/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 953
 842. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 952
 843. Uchwała Nr XLIV/305/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 215/3 obręb …
  Wyświetleń: 951
 844. Uchwała Nr XXXVII/260/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 951
 845. Uchwała Nr XLIV/304/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 13/1, 13/2, 44/5, 44/2 obręb …..
  Wyświetleń: 950
 846. Uchwała Nr XXXII/228A/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2021 r
  Wyświetleń: 950
 847. Uchwała Nr XXXIV/245/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 949
 848. Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 948
 849. Uchwała Nr XXXVI/258/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 947
 850. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2021/2022
  Wyświetleń: 946
 851. Uchwała Nr XLIII/299/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV
  Wyświetleń: 945
 852. 2022.06.14 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 941
 853. Uchwała Nr XLIV/307/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie podniesienia udziału członkowskiego w w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pabianicach
  Wyświetleń: 941
 854. Uchwała Nr XXXVI/254/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 r.
  Wyświetleń: 941
 855. Uchwała Nr XL/268/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 940
 856. 2021.02.18 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2020
  Wyświetleń: 938
 857. Uchwała Nr XXXIX/267/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 938
 858. Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”
  Wyświetleń: 936
 859. Uchwała Nr XXXV/248/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 936
 860. 2020.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 934
 861. Uchwała Nr XLIV/303/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 49 obręb …..
  Wyświetleń: 933
 862. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 933
 863. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 932
 864. 2021.11.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku
  Wyświetleń: 931
 865. PO.ZUZ.5.4210.410m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 931
 866. Uchwała Nr XXXV/249/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 931
 867. Uchwała Nr XXXIX/266/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 929
 868. 2020.09.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 928
 869. Uchwała Nr XXXIV/244/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 925
 870. Uchwała Nr XL/272/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty Klimek i Pana Krzysztofa Klimka
  Wyświetleń: 924
 871. Uchwała Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 924
 872. Uchwała Nr XLIV/309/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 921
 873. 2020.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 919
 874. 2021.06.07 - DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 916
 875. 2021.08.03 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 916
 876. 2020.10.29 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2020.
  Wyświetleń: 915
 877. 2022.01.31 - Sesja LVII
  Wyświetleń: 911
 878. 2020.09.24 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 909
 879. Uchwała Nr XLIV/306/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 908
 880. 2021.05.13 - Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 907
 881. Інформація для біженців з України/Informacje dla uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 906
 882. 2021.11.08 - Projekt rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 905
 883. Nabór Rachmistrzów
  Wyświetleń: 903
 884. Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 903
 885. Uchwała Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 902
 886. Uchwała Nr XXXIV/243/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 902
 887. Zebranie sołeckie w Rydzynach - 24.09.2020
  Wyświetleń: 902
 888. Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 900
 889. Uchwała Nr XLVII/325/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 897
 890. OŚN.6220.07.2020 - Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap III
  Wyświetleń: 896
 891. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo - Finansowej
  Wyświetleń: 895
 892. Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 895
 893. Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 893
 894. Zebranie wiejskie Jadwinin, Władysławów - 16.09.2020
  Wyświetleń: 893
 895. 2022.03.02 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku
  Wyświetleń: 891
 896. OŚN.6220.06.05.2020 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 889
 897. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC4 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 889
 898. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 887
 899. Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianicew zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  Wyświetleń: 887
 900. 2021.05.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 884
 901. RŚVI.7033.4.2019 - Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie negatywnego oddziaływania akustycznego w związku z eksploatacją drogi S8
  Wyświetleń: 884
 902. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 883
 903. OŚN.6220.01.2021 - Przebudowa drogi Gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew
  Wyświetleń: 882
 904. Uchwała Nr XLV/311/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 880
 905. Uchwała Nr XXXVIII/261/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 878
 906. Uchwała Nr XXXIV/242/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 877
 907. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 873
 908. Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 870
 909. 2021.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 869
 910. 2022.09.06 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 869
 911. IA-II.7820.8.2015.IK/MN/MM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 868
 912. Uchwała Nr XLVIII/329/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 864
 913. Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-12-2020 uchylające Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 864
 914. OŚN.6220.08.01.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 863
 915. 2022.06.27 - Sesja LXIV
  Wyświetleń: 862
 916. 2022.03.30 - Zapytanie ofertowe - „Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku”
  Wyświetleń: 860
 917. 2022.04.01 - Informacja o terminie wyboru ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego
  Wyświetleń: 860
 918. Zebranie sołeckie Żytowice, Wysieradz - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 860
 919. Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2022 r.
  Wyświetleń: 859
 920. Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 859
 921. 2021.04.13 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 857
 922. 2021.10.12 - Zebranie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 856
 923. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2021
  Wyświetleń: 855
 924. Zebranie wiejskie w Porszewicach - 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 855
 925. Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 849
 926. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 848
 927. Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 848
 928. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 846
 929. 2021.06.24 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.284.2021.AP
  Wyświetleń: 846
 930. Podsumowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
  Wyświetleń: 846
 931. Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 845
 932. 2021.05.14 - Obwieszczenie ŚRIV.7033.2.2021.AU
  Wyświetleń: 837
 933. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2020)
  Wyświetleń: 837
 934. 2021.01.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 836
 935. GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 835
 936. 2021.08.18 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 834
 937. 2021.05.14 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.255.2021.AP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 832
 938. OŚN.6220.02.02.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 832
 939. 2020.12.08 - Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 831
 940. Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 831
 941. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji.
  Wyświetleń: 829
 942. 2021.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 828
 943. 2021.03.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 828
 944. Uchwała Nr XLVII/318/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 827
 945. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych już wkrótce
  Wyświetleń: 825
 946. 2020.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 823
 947. 2022.03.14 - Sesja LIX
  Wyświetleń: 822
 948. Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 820
 949. Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 818
 950. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 815
 951. Zebranie sołeckie  Petrykozy, Petrykozy-Osiedle - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 815
 952.  PO.ZUZ.5.4210.569m.2020.MC - Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 811
 953. 2021.12.01 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania "Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 811
 954. 2021.09.22 - Zebranie sołeckie w Tereninie
  Wyświetleń: 810
 955. 2021.05.25 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.286.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 809
 956. 2021.01.26 - Dyskusja publiczna dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 808
 957. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC.9 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego i odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 808
 958. Uchwała Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.
  Wyświetleń: 808
 959. Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Gminy Pabianice w rpawie własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żytowicach, gmina Pabianice na rzecz jednego z pozostałych współwłaścicieli, stanowiącym zniesienie współwłasności
  Wyświetleń: 807
 960. 2021.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 806
 961. Zebranie wiejskie w Kudrowicach - 23.09.2020
  Wyświetleń: 806
 962. Uchwała Nr XLV/310/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 804
 963. Czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze Szynkielew - Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 803
 964. DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.37.2020.MW.7 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 803
 965. 2021.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 801
 966. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 801
 967. Uchwała Nr XLVII/323/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29-06-2021 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 801
 968. 2021.02.08 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.27.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 800
 969. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 800
 970. Uchwała Nr XLVII/316/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 799
 971. Konsultacje godzin odjazdów Busa na trasie Rydzyny - Pabianice
  Wyświetleń: 798
 972. 2021.05.20 - Informacja o połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 797
 973. 2022.04.12 - Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 797
 974. Uchwała Nr l/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11-08-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r.
  Wyświetleń: 797
 975. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 796
 976. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 795
 977. Uchwała Nr LI/337/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 795
 978. Uchwała Nr XLVIII/330/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 795
 979. Uchwała Nr LIII/349/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 794
 980. 2022.01.31 - Porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 793
 981. GPB-II-7820.4.2020.RP/AK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 793
 982. 2021.04.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 792
 983. PO. ZUZ.5.4210.914m.2020.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 792
 984. Uchwała Nr XLVII/321/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 789
 985. Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 787
 986. OŚN.6220.08.03.2021 - Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego
  Wyświetleń: 785
 987. 2021.12.23 - Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli
  Wyświetleń: 783
 988. PO.ZUZ.5.4210.910.m.2020.AP - informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 783
 989. 2022.04.29 - Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4X4
  Wyświetleń: 781
 990. Budżet Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 780
 991. Uchwała Nr XLVII/320/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 780
 992. Uchwała Nr XLVII/322/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 779
 993. OŚN.6220.02.06.2021 - Decyzja nr 2/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 775
 994. Uchwała Nr XLVII/324/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 774
 995. Uchwała Nr XLVII/319/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 773
 996. 2022.04.06 - Sesja LXI
  Wyświetleń: 772
 997. Uchwała Nr LII/345/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 uchylająca uchwałę Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 769
 998. Uchwała Nr XLVII/317/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok
  Wyświetleń: 766
 999. 2021.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 762
 1000. 2021.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 761
 1001. 17 sierpnia Urząd nieczynny.
  Wyświetleń: 760
 1002. 2021.03.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 759
 1003. Uchwała Nr XLV/313/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 758
 1004. 2021.12.06 - Petycja w sprawie wydłużenia linii 262 do Janowic lub zwiększenia częstotliwości kursów na trasie Pabianice-Lutomiersk
  Wyświetleń: 757
 1005. Uchwała Nr LII/341/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów
  Wyświetleń: 757
 1006. 2021.01.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 756
 1007. Uchwała Nr XLVI/315/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 756
 1008. Uchwała Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland
  Wyświetleń: 754
 1009. Uchwała Nr XLV/312/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 753
 1010. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji w naborze uzupełniającym i udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 753
 1011. 2021.09.20 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 752
 1012. 2022.02.28 - Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 751
 1013. Uchwała Nr LII/340/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 750
 1014. Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 748
 1015. Uchwała Nr XLVI/314/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 747
 1016. 2021.10.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 744
 1017. Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 744
 1018. Uchwała Nr LII/348/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 743
 1019. Zebranie wiejskie w Bychlewie - 23.09.2020
  Wyświetleń: 743
 1020. 2021.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 742
 1021. 2021.06.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 742
 1022. 2021.11.22 - Koło Łowieckie "Słowik" - Zmiana rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2021/2022
  Wyświetleń: 741
 1023. 2021.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 739
 1024. Uchwała Nr LII/343/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 739
 1025. Uchwała Nr LII/344/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 739
 1026. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 733
 1027. Uchwała Nr LII/347/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 733
 1028. OŚN.6220.07.09.2020/2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 732
 1029. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 731
 1030. Uchwała Nr LV/355/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
  Wyświetleń: 731
 1031. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Szynkielew
  Wyświetleń: 730
 1032. 2021.09.29 - Zebranie sołeckie w Piątkowisku
  Wyświetleń: 730
 1033. 2021.08.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 729
 1034. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2022 r.
  Wyświetleń: 729
 1035. 2021.09.21 - Zebranie sołeckie w Kudrowicach
  Wyświetleń: 728
 1036. 2021.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 726
 1037. 2021.09.16 - Zebranie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 725
 1038. OŚN.6220.07.10.2020/2021 - Decyzja nr 3/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 725
 1039. Uchwała Nr LII/342/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 725
 1040. Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 725
 1041. Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 724
 1042. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - nabór od 24 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 723
 1043. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2021)
  Wyświetleń: 722
 1044. 2021.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 721
 1045. OŚN.6220.01.06.2021 - Decyzja nr 1/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 721
 1046. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 721
 1047. Uchwała Nr LI/336/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 720
 1048. 2021.12.09 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 719
 1049. Uchwała Nr LIV/350/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm. Pabianice
  Wyświetleń: 719
 1050. Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 719
 1051. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Pawlikowice
  Wyświetleń: 717
 1052. Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 716
 1053. 2021.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 715
 1054. 2021.09.23 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 715
 1055. Психологічна допомога/Pomoc psychologiczna
  Wyświetleń: 715
 1056. 2020.10.22 - Informacja o prowadzeniu postępowań w sprawie wydania pozwoleń wodoprawnych znak: PO.ZUZ.5.4210.628m.2020.MC i PO.ZUZ.5.4210.629m.2020.MC
  Wyświetleń: 714
 1057. ŚRIV.7033.2.2021.AU - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
  Wyświetleń: 713
 1058. Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 712
 1059. 2020.12.10 – Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 710
 1060. OŚN.6220.01.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 710
 1061. 2021.04.29 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 708
 1062. Uchwała Nr LIV/352/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 708
 1063. Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 706
 1064. 2021.10.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 705
 1065. 2022.04.06 - Porządek obrad LXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 705
 1066. DIS-V.432.6.2020.MW - Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska
  Wyświetleń: 705
 1067. Uchwała Nr LI/339/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 705
 1068. Uchwała Nr LIV/351/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 705
 1069. Uchwała Nr LI/335/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 704
 1070. Uchwała Nr LIV/353/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-10-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 704
 1071. Uchwała Nr LVI/367/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 zmieniająca uchwałę nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 704
 1072. 2022.03.31 - Porządek obrad LX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 702
 1073. DEK-OŚR-I.6220.136.2021 - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
  Wyświetleń: 702
 1074. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 702
 1075. Uchwała Nr LI/334/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy najmu lokalu w Bychlewie z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne
  Wyświetleń: 702
 1076. Uchwała Nr LI/338/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 701
 1077. Uchwała Nr LV/361/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnychniepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 701
 1078. Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 701
 1079. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 700
 1080. 2020.12.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 699
 1081. 2021.10.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej i Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 697
 1082. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.9 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 697
 1083. Ostrzeżenie meteorologiczne (28.07.2020)
  Wyświetleń: 697
 1084. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej
  Wyświetleń: 696
 1085. Uchwała Nr LV/357/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
  Wyświetleń: 696
 1086. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 691
 1087. Uchwała Nr LV/360/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 690
 1088. Uchwała Nr XLIX/331/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 690
 1089. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 689
 1090. 2022.02.28 - Sesja LVIII
  Wyświetleń: 688
 1091. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2022 r.
  Wyświetleń: 686
 1092. PO.ZUZ.5.4210.455m.2020.MC - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 685
 1093. 2021.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 683
 1094. PO.ZUZ.5.4210.696m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 683
 1095. Zebranie wiejskie Janowice, Huta Janowska - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 683
 1096. 2021.09.09 - Zebranie sołectwa Petrykozy i Petrykozy-Osiedle
  Wyświetleń: 681
 1097. Uchwała Nr LV/356/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2022 r.
  Wyświetleń: 680
 1098. 22.09.2021 - zebranie sołectwa Konin-Majówka
  Wyświetleń: 679
 1099. OŚN.6220.08.2021 - Budowa centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w obrębie Jadwinin
  Wyświetleń: 679
 1100. 2021.09.28 - Zebranie sołectwa Jadwinin-Władysławów
  Wyświetleń: 678
 1101. Uchwała Nr LV/359/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 678
 1102. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego
  Wyświetleń: 677
 1103. Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 676
 1104. Uchwała Nr LV/358/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 przez zebranie wiejskie sołectwa Terenin
  Wyświetleń: 675
 1105. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 673
 1106. 2021.09.27 - Zebranie sołectwa Porszewice
  Wyświetleń: 672
 1107. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 672
 1108. Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 672
 1109. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (14.07.2021)
  Wyświetleń: 669
 1110. 2021.09.27 - Zebranie sołectwa Bychlew
  Wyświetleń: 668
 1111. 2022.05.30 - Porządek obrad LXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 668
 1112. 2021.11.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 667
 1113. Uchwała Nr XLIII/300/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 667
 1114. Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 666
 1115. Uchwała Nr LV/363/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 664
 1116. Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-09-2021 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych i opracowania ich wyników.
  Wyświetleń: 663
 1117. 2021.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju:
  Wyświetleń: 662
 1118. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 661
 1119. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.
  Wyświetleń: 659
 1120. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 659
 1121. Uchwała Nr LV/354/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 r.
  Wyświetleń: 658
 1122. 2021.09.23 - Zebranie sołectwa Żytowice, Wysieradz
  Wyświetleń: 657
 1123. 2021.10.26 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2021.
  Wyświetleń: 656
 1124. PO.ZUZ.5.4210.1000m.2021.MC - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 655
 1125. Uchwała Nr LVI/366/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 654
 1126. Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2020 uchylające Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 650
 1127. Nadleśnictwo Kolumna - nowe terminy polowań - grudzień 2021
  Wyświetleń: 649
 1128. 2021.12.03 - Informacja dla mieszkańców części wsi Petrykozy - Petrykozy Osiedle
  Wyświetleń: 645
 1129. Uchwała Nr XLIX/332/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 643
 1130. Uchwała Nr LV/362/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 640
 1131. 2022.04.29 - Porządek obrad LXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 637
 1132. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym
  Wyświetleń: 637
 1133. Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 637
 1134. Dotacje dla mieszkańców
  Wyświetleń: 634
 1135. Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 634
 1136. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-08-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 634
 1137. Czasowe wstrzymanie obsługi na stanowisku ds. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 633
 1138. 2022.03.14 - Porządek obrad LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 632
 1139. Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 631
 1140. Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 628
 1141. 2021.09.14 - Zebranie sołeckie w Hermanowie
  Wyświetleń: 626
 1142. Nadleśnictwo Kolumna - Informacja o polowaniu zbiorowym 13.11.2021
  Wyświetleń: 626
 1143. 18 grudnia 2020 Urząd Gminy nieczynny
  Wyświetleń: 624
 1144. 2021.12.20 - Protokoły głosowań z Sesji LVI
  Wyświetleń: 624
 1145. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 622
 1146. Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 620
 1147. Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 620
 1148. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022
  Wyświetleń: 619
 1149. PO.ZUZ.5.4210.156.2021.AZ - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o zebraniu materiału dowodowego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 616
 1150. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Torowej (22.06.2020)
  Wyświetleń: 616
 1151. 31 grudnia 2020 Urząd Gminy do 12:00
  Wyświetleń: 613
 1152. 2021.09.21 - Zebranie sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 612
 1153. 2021.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 611
 1154. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 611
 1155. Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 611
 1156. 2022.02.07 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II
  Wyświetleń: 610
 1157. OŚN.6220.02.06.2019/2020 - Decyzja nr 01/2020
  Wyświetleń: 610
 1158. Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 610
 1159. Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 609
 1160. Zarządzenie Nr 149/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 609
 1161. Uchwała Nr LVI/371/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 607
 1162. Uchwała Nr LVII/378/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 zmieniająca Uchwałę Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2021 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.
  Wyświetleń: 605
 1163. Uchwała Nr LVI/364/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 602
 1164. 2022.03.21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 601
 1165. Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 601
 1166. Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 601
 1167. PO.ZUZ.5.4210.623.2021.KW - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 600
 1168. Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 600
 1169. Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 599
 1170. Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 598
 1171. Uchwała Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok
  Wyświetleń: 598
 1172. Uchwała Nr LVI/369/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Pabianice
  Wyświetleń: 598
 1173. Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminyw Pabianicach
  Wyświetleń: 597
 1174. Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 597
 1175. Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 597
 1176. Spis Rolny 2020 na finiszu.
  Wyświetleń: 596
 1177. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 596
 1178. 2022.04.06 - Zapytanie ofertowe - Usługa zarządzania projektem i nadzór inwestorski w ramach zadania: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 595
 1179. Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 zmieniające Zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 595
 1180. Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 595
 1181. 2020.07.07 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 594
 1182. Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 594
 1183. Uchwała Nr LVIII/382/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 zmieniająca uchwałę Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 593
 1184. PO.ZUZ.5.4210.584.2021.AP - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 592
 1185. Uchwała Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 591
 1186. Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 591
 1187. Nadleśnictwo Kolumna - Terminy polowań zbiorowych, listopad - grudzień
  Wyświetleń: 590
 1188. Uchwała Nr LVIII/387/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 590
 1189. Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 589
 1190. Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 587
 1191. Uchwała Nr XLVII/327/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 586
 1192. 2022.07.27 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami
  Wyświetleń: 585
 1193. 2022.08.02 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 584
 1194. Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 584
 1195. Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 584
 1196. Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 584
 1197. 2022.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 583
 1198. Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 583
 1199. Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r
  Wyświetleń: 583
 1200. Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 582
 1201. 2022.01.20 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 581
 1202. AB.6740.711.2021 - Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 581
 1203. Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 581
 1204. Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 581
 1205. Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 581
 1206. Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 580
 1207. Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 580
 1208. Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 579
 1209. PO.ZUZ.5.4210.651.20221.AP - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 577
 1210. Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 577
 1211. Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 577
 1212. Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 577
 1213. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 576
 1214. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 575
 1215. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 575
 1216. Uchwała Nr LVI/368/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
  Wyświetleń: 573
 1217. Uchwała Nr LVII/381/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach na rzecz jej współwłaściciela
  Wyświetleń: 573
 1218. Zarządzenie Nr 25/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 573
 1219. 2022.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 571
 1220. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 571
 1221. Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 571
 1222. 2022.01.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 570
 1223. 2022.02.11 - Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia
  Wyświetleń: 569
 1224. Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-09-2021 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw siedmiu ulicom w miejscowości Rydzyny, tj. drodze powiatowej 3309E, 3310E, tzw. Rydzny Długie, drodze powiatowej 3310E tzw. Rydzyny Górne, drodze gminnej 108280E tzw. Rydzyny Dolne, drodze na tzw. Potaźni, drodze na tzw. Biesadze, drodze oznaczonej dz. ewid. 73/5, drodze oznaczonej dz. ewid. 61/2
  Wyświetleń: 568
 1225. Uchwała Nr LVI/372/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 567
 1226. 24 grudnia urząd pracuje do 13:00
  Wyświetleń: 566
 1227. Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 566
 1228. Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 uchylające Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 566
 1229. 2022.01.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 565
 1230. PO.ZUZ.5.4210.536.2021.RM - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 565
 1231. Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 564
 1232. Praca dla uchodźców/Робота для біженців
  Wyświetleń: 563
 1233. Spis Rolny 2020 - Wywiady telefoniczne
  Wyświetleń: 563
 1234. Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 563
 1235. Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 561
 1236. PO.ZUZ.5.4210.630.2021.KW - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 560
 1237. Konsultacje nazw ulic na terenie sołectwa Rydzyny
  Wyświetleń: 559
 1238. Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 559
 1239. Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 559
 1240. Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 559
 1241. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 558
 1242. Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 556
 1243. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 556
 1244. 31 grudnia 2020 kasa Urzędu nieczynna
  Wyświetleń: 554
 1245. GPB-I.747.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. "Modernizacja linii 2020 kV Rogowiec-Pabianice”
  Wyświetleń: 554
 1246. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 554
 1247. Uchwała Nr LX/394/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 552
 1248. Dostawa pojemników na papier
  Wyświetleń: 551
 1249. Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 uchylające Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 551
 1250. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 550
 1251. Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 549
 1252. Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 549
 1253. 2022.03.08 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 547
 1254. Uwaga! na PSZOK tylko po wcześniejszym umówieniu.
  Wyświetleń: 547
 1255. 2022.03.21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pabianice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
  Wyświetleń: 546
 1256. 24 marca druga tura spotkań konsultacyjnych KDP z mieszkańcami Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 546
 1257. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.EK.30 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 546
 1258. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 546
 1259. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 546
 1260. Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 545
 1261. Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 545
 1262. Bilanse za 2021 r.
  Wyświetleń: 544
 1263. Koncert Noworoczny-Online! pt."Narodzonemu Chwała"
  Wyświetleń: 544
 1264. Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 544
 1265. Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2022
  Wyświetleń: 543
 1266. Uchwała Nr LX/392/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028”
  Wyświetleń: 543
 1267. Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 543
 1268. 2022.02.28 - Postanowienie nr 6/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 541
 1269. Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-12-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 541
 1270. Uchwała Nr LVI/370/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
  Wyświetleń: 539
 1271. Uchwała Nr LX/400/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Wyświetleń: 539
 1272. Z.7320.13.2021 - Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenia terminu polowania zbiorowego 31.12.2021
  Wyświetleń: 539
 1273. Uchwała Nr XLVII/328/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 538
 1274. Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 538
 1275. Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 538
 1276. 2021.07.05 - Apel o ograniczenie zużycia wody
  Wyświetleń: 537
 1277. 2022.06.09 - Oferta realizacji zadania publicznego - ETNOStrefa!
  Wyświetleń: 537
 1278. Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 537
 1279. Podatki lokalne - 2023 r.
  Wyświetleń: 536
 1280. Uchwała Nr LVII/376/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022
  Wyświetleń: 536
 1281. Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 536
 1282. 2022.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 535
 1283. 2022.07.07 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami
  Wyświetleń: 535
 1284. Sprawozdania budżetowe za 2022 r.
  Wyświetleń: 535
 1285. Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 534
 1286. Zarządzenie Nr 154/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 534
 1287. Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 534
 1288. 2022.02.11 - Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r
  Wyświetleń: 533
 1289. Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 532
 1290. 2022.01.31 - Protokoły głosowań z Sesji LVII
  Wyświetleń: 531
 1291. Konkurs "Złap reklamę NSP"
  Wyświetleń: 531
 1292. Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 530
 1293. OŚN.6220.01.04.2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 529
 1294. 2021.12.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 528
 1295. 2022.02.28 - Postanowienie nr 5/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach
  Wyświetleń: 528
 1296. Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 528
 1297. ZG.2280.12.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki
  Wyświetleń: 528
 1298. 2022.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 526
 1299. Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 525
 1300. 2022.04.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 523
 1301. 2022.04.29 - Sesja LXII
  Wyświetleń: 523
 1302. Uchwała Nr LIX/390/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 523
 1303. Uchwała Nr LX/399/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 522
 1304. 2022.04.11 - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 521
 1305. Uchwała Nr LVIII/386/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022
  Wyświetleń: 521
 1306. 2022.01.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 519
 1307. Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 519
 1308. 2022.05.09 - Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice
  Wyświetleń: 518
 1309. Uchwała Nr LVII/375/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID-19
  Wyświetleń: 517
 1310. Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 517
 1311. Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 517
 1312. Z.7320.13.2021 Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenia terminu polowania zbiorowego 14.01.2022 r.
  Wyświetleń: 515
 1313. Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianic na 2020 r.
  Wyświetleń: 515
 1314. 2022.03.24 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo–Finansowej i Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 514
 1315. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 514
 1316. Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020
  Wyświetleń: 513
 1317. Інформаційні листівки для біженців/Ulotki informacyjne dla uchodźców
  Wyświetleń: 512
 1318. Uchwała Nr LVII/379/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 511
 1319. Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 511
 1320. 2022.03.30 - Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
  Wyświetleń: 510
 1321. Uchwała Nr LVII/380/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 510
 1322. Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 510
 1323. Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 509
 1324. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 509
 1325. Uchwała Nr LX/393/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 508
 1326. 2022.05.30 - Sesja LXIII
  Wyświetleń: 505
 1327. Spis Rolny 2020 - Komunikat dot. samospisu
  Wyświetleń: 504
 1328. Uchwała Nr LX/398/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 504
 1329. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 504
 1330. Zapraszamy 26 czerwca 2021 do Piątkowiska
  Wyświetleń: 499
 1331. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 499
 1332. Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 496
 1333. OŚN.6220.04.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 495
 1334. Dożynki Gminne - 12.IX.2021 r.
  Wyświetleń: 494
 1335. Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 494
 1336. 2022.03.31 - Protokoły głosowań z Sesji LX
  Wyświetleń: 493
 1337. Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 493
 1338. OŚN.6220.03.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 490
 1339. Uchwała Nr LVII/374/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2022 rok.
  Wyświetleń: 490
 1340. Uchwała Nr LVII/377/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 490
 1341. Uchwała Nr LX/397/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2022 r.
  Wyświetleń: 488
 1342. 2022.10.03 - Przetarg na Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 487
 1343. Gminna Komisja Wyborcza w Pabianicach - wybory uzupełniające zarządzone na 10.04.2022 r.
  Wyświetleń: 487
 1344. 2022.02.08 - Zebranie Wiejskie Sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 480
 1345. 2022.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 480
 1346. Wstrzymanie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 480
 1347. Zapraszamy już dziś od 15 do Piątkowiska! (2021.06.26)
  Wyświetleń: 479
 1348. Zapraszamy na koncert Krystyny Giżowskiej w GDK (19.09,2020)
  Wyświetleń: 478
 1349. GPB-I.747.13.2022 MK/KKw/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 477
 1350. GPB-I.747.9.2021.MM/MC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 476
 1351. Uchwała Nr LVIII/384/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 476
 1352. PO.ZUZ.5.4210.59.2022.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 474
 1353. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 474
 1354. 2022.02.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 472
 1355. Uchwała Nr LX/395/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 472
 1356. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 471
 1357. 2022.04.10 - Protokół z wyborów
  Wyświetleń: 470
 1358. Uchwała Nr LX/396/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 468
 1359. Opóźnienia w wywozie odpadów (4.9.2020)
  Wyświetleń: 466
 1360. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.
  Wyświetleń: 465
 1361. 2022.02.08 - Informacja o planowanym posiedzeniu Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 464
 1362. 2022.02.28 - Protokoły głosowań z Sesji LVIII
  Wyświetleń: 464
 1363. 2022.03.04 - Informacje w zakresie zrealizowanych dotacji na działalnośc sportową w 2021 r.
  Wyświetleń: 463
 1364. 2023.03.06 - Przetarg na budowę Przedszkola Gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 463
 1365. Pod biało-czerwoną - zdobądźmy maszt z flagą dla Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 463
 1366. 2022.05.23 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 462
 1367. Uchwała Nr LVIII/383/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość w działaniu organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 462
 1368. Uchwała Nr LXI/404/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 462
 1369. Uchwała Nr LIX/389/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 461
 1370. Uchwała Nr LXII/406/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 461
 1371. 2022.05.26 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 460
 1372. OŚN.6220.06.13.2020/2021/2022 - Postanowienie
  Wyświetleń: 460
 1373. Uchwała Nr LX/391/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 460
 1374. Uchwała Nr LVIII/385/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 459
 1375. Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 459
 1376. PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 458
 1377. Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację
  Wyświetleń: 457
 1378. 2022.03.14 - Protokoły głosowań z Sesji LIX
  Wyświetleń: 456
 1379. 2022.06.27 - Porządek obrad LXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 456
 1380. Uchwała Nr LIX/388/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022-2024
  Wyświetleń: 455
 1381. 2022.04.29 - Protokoły głosowań z Sesji LXII
  Wyświetleń: 453
 1382. 18.05.2021 - Przerwa w dostawie energii do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 452
 1383. Уроки польської мови для дітей, підлітків та дорослих/Lekcje j. polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  Wyświetleń: 452
 1384. 2022.05.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 451
 1385. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2021 do 31.12.2021 r
  Wyświetleń: 451
 1386. 2022.06.24 - Petycja w sprawie utworzenia listy rolników zainteresowanych udostępnieniem nieruchomości pod elektrownie wiatrowe
  Wyświetleń: 449
 1387. 4 czerwca 2021 r. urząd nieczynny
  Wyświetleń: 449
 1388. 2022.04.29 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy.
  Wyświetleń: 446
 1389. 2022.01.18 - Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 441
 1390. NSP 2021 - Od 23 czerwca rachmistrzowie wychodzą w teren
  Wyświetleń: 441
 1391. 2022.04.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 440
 1392. Informacja Gminnego Biura Spisowego (1.10.2020 r.)
  Wyświetleń: 440
 1393. 2022.05.02 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 439
 1394. Uchwała Nr LXIII/411/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 439
 1395. 2022.05.10 - Ogłoszenie wyników konsultacji
  Wyświetleń: 436
 1396. OŚN.6220.04.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 435
 1397. Uchwała Nr LXII/407/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 435
 1398. GPB-I.747.10.2022MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  Wyświetleń: 434
 1399. Uchwała Nr LXII/405/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 433
 1400. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 432
 1401. 2022.07.21 - Przetag na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 430
 1402. PO.ZUZ.5.4210.280.2022.MB - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 430
 1403. Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 430
 1404. Uchwała Nr LXII/410/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 428
 1405. Wymina pojmeników na metale i towrzywa sztuczne - lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 427
 1406. Uchwała Nr LXII/409/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 425
 1407. 2022.03.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 424
 1408. OŚN.6220.08.06.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 424
 1409. Uchwała Nr LXII/408/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 423
 1410. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 422
 1411. 2022.04.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 419
 1412. Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 418
 1413. Informacja koła łowieckiego ZŁOM dot. zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
  Wyświetleń: 417
 1414. PO.ZUZ.5.4210.1.2022.MB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną
  Wyświetleń: 417
 1415. Потрібна порада, допомога-дзвони!/Potrzebujesz pomocy - zadzwoń!
  Wyświetleń: 417
 1416. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne
  Wyświetleń: 416
 1417. Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 416
 1418. 2022.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 415
 1419. PIWet.z 279/2022 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
  Wyświetleń: 413
 1420. 2022.08.29 - Sesja LXV
  Wyświetleń: 412
 1421. Spisz się już dziś online w Spisie Ludności
  Wyświetleń: 412
 1422. Z.2280.8.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki
  Wyświetleń: 411
 1423. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.06.24)
  Wyświetleń: 410
 1424. OS.6220.6.2021 - Zawiadomienie-Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic
  Wyświetleń: 408
 1425. Uchwała Nr LVI/373/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 407
 1426. Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-01-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 407
 1427. Uchwała Nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie nadania nazw czternastu drogom w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 406
 1428. OŚN.6220.08.05.2021/2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 405
 1429. OŚN.6220.01.2022 - Rozbudowa hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 404
 1430. Rejestracja uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 404
 1431. Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-01-2022 w sprawie wprowadzenia  zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Pabianicach w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 404
 1432. Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!
  Wyświetleń: 401
 1433. Uchwała Nr LXIII/414/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 401
 1434. 2022.06.02 - Zebranie sołectwa Świątniki
  Wyświetleń: 400
 1435. 2022.07.07 - Zawiadominie dot. właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach drogi gminnej nr 108263E i 108261E w Górce Pabianickiej – na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 108262E,
  Wyświetleń: 400
 1436. Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 400
 1437. 2022.07.21 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 399
 1438. 2022.08.01 - Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 399
 1439. Безкоштовні медичні огляди для громадян України/Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 399
 1440. 2022.05.30 - Protokoły głosowań z Sesji LXIII
  Wyświetleń: 397
 1441. 2022.04.28 - Informacje o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 396
 1442. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Lutmierskiej od. 31.08.2020 r.
  Wyświetleń: 396
 1443. OŚN.6220.06.16.2020/2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 393
 1444. 24.12.2021 - W wigilię Urząd Gminy czynny do 13:00
  Wyświetleń: 392
 1445. Uchwała Nr LX/401/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 392
 1446. Uchwała Nr LXIII/416/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.
  Wyświetleń: 391
 1447. PO.ZUZ.5.4210.192.2022.MB - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie
  Wyświetleń: 390
 1448. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 390
 1449. Obszarowa ocena jakości wody za 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 1450. 2022.08.02 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 388
 1451. Maseczki dla mieszkańców (10.04.2021)
  Wyświetleń: 388
 1452. 2022.06.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 387
 1453. 2022.10.13 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 386
 1454. Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy
  Wyświetleń: 384
 1455. Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
  Wyświetleń: 383
 1456. Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet
  Wyświetleń: 383
 1457. Zarządzenia Wójta Gminy - 2023 r.
  Wyświetleń: 382
 1458. Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 382
 1459. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 380
 1460. Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 380
 1461. Uchwała Nr LXIII/415/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 379
 1462. Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 379
 1463. Zmiana tras linii 260, 262 i 265 od 5 lipca 2021
  Wyświetleń: 379
 1464. Uchwała Nr LXIII /412/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 377
 1465. Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 377
 1466. PO.ZUZ.5.4210.58.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 376
 1467. Postanowienie nr 1/2022 Komisarza Wyborczego w Łodzi z 13.01.2022 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 376
 1468. Przerwa w pracy PSZOK w lipcu
  Wyświetleń: 376
 1469. 2022.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 375
 1470. Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 375
 1471. 2 kwietnia 2021 r. Urząd czynny do godz.13:00
  Wyświetleń: 374
 1472. 2022.08.05 - Zaprszenie do złożenia oferty - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
  Wyświetleń: 374
 1473. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
  Wyświetleń: 374
 1474. Informacja o pracy kasy 30 i 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 374
 1475. Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 371
 1476. Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 371
 1477. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice sporządzony dnia 6.06.2022 r.
  Wyświetleń: 369
 1478. 2022.06.07 - Spotkanie z mieszkańcami Pawlikowic w sprawie rozbudowy dróg powiatowych
  Wyświetleń: 368
 1479. GPB-I.747.10.2022.MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
  Wyświetleń: 367
 1480. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie statutu sołectwa Okołowice.
  Wyświetleń: 367
 1481. PO.ZUZ.5.4210.5.2022.MB - Informacja Państwowego Przedsiębiorstwa Wody Polskie
  Wyświetleń: 367
 1482. Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 366
 1483. Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 366
 1484. Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 365
 1485. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 365
 1486. Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie (09.06.2021)
  Wyświetleń: 364
 1487. PO.RUZ.4210.411.2021.BS.11 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
  Wyświetleń: 364
 1488. Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 364
 1489. 2022.06.08 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 363
 1490. Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 363
 1491. PO.RUZ.4210.411.2021.BS.6 - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 362
 1492. Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 362
 1493. 2 maja 2022 Urząd Gminy w Pabianicach nieczynny
  Wyświetleń: 360
 1494. Informacja o pracy Urzędu Gminy 15.04.2022 r.
  Wyświetleń: 360
 1495. Nie spisałeś się jeszcze? Zadzwoń do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 360
 1496. GPB-I.747.15.2022.KKw/MK/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 359
 1497. Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 359
 1498. PO.ZUZ.5.4210.1041.2021.MC - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o prowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego usługi wodne
  Wyświetleń: 357
 1499. OŚN.6220.03.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice
  Wyświetleń: 356
 1500. Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 354
 1501. 2022.09.26 - Sesja LXVI
  Wyświetleń: 353
 1502. OŚN.6220.01.02.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 352
 1503. Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 351
 1504. 11.02.2022 r. - Awaria śmieciarki (Hermanów)
  Wyświetleń: 350
 1505. 2022.11.08 - Program współpracy z NGO na 2023 r. - projekt
  Wyświetleń: 350
 1506. GPB-I.747.10.2022.MM/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 350
 1507. Wygrajmy plac zabaw dla szkoły w Piątkowisku
  Wyświetleń: 350
 1508. OŚN.6220.08.08.2021/2022 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 349
 1509. Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 347
 1510. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 346
 1511. Uchwała Nr LX/402/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie członkostwa Gminy Pabianice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM
  Wyświetleń: 346
 1512. 2022.06.07 - OŚN.6827.5.2022 - Informacja o nieruchomści przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  Wyświetleń: 344
 1513. PO.ZUZ.5.4210.233.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 344
 1514. Zapraszamy na sprzątanie cmentarza w Wysieradzu.
  Wyświetleń: 344
 1515. Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 343
 1516. Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 342
 1517. Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 341
 1518. Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 341
 1519. Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 341
 1520. 2022.11.28 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 340
 1521. Dziś Urząd dla interesantów czynny do godz.13:30 (10.06.2021 r.)
  Wyświetleń: 340
 1522. Konsultacje projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 340
 1523. Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 340
 1524. 2022.07.06 - Petycja w związaku z art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej
  Wyświetleń: 339
 1525. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-05-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r
  Wyświetleń: 339
 1526. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice sporządzony dnia 6.06.2022 r.
  Wyświetleń: 336
 1527. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 2022 r.
  Wyświetleń: 335
 1528. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.07.14)
  Wyświetleń: 333
 1529. Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!
  Wyświetleń: 332
 1530. 2022.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 331
 1531. Uchwała Nr LX/403/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 331
 1532. Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-03-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  Wyświetleń: 331
 1533. PO.ZUZ.5.4210. 233.2022.AB - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 330
 1534. Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 330
 1535. Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja (07.05.2021)
  Wyświetleń: 329
 1536. Wydłużenie terminu zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 328
 1537. 17 czerwca 2022 r. Urząd Gminy nieczynny.
  Wyświetleń: 326
 1538. Pismo Minister Klimatu dot. naboru kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej
  Wyświetleń: 325
 1539. PO.ZUZ.5.4210.366.2022.AB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 325
 1540. 2022.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 324
 1541. 2022.08.09 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 324
 1542. OŚN.6220.01.05.2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 323
 1543. PO.ZUZ.5.4210.366.2022.AB - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 323
 1544. Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 323
 1545. Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 321
 1546. 2022.11.21 - Przetarg na remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia
  Wyświetleń: 320
 1547. 2023.02.10 - Przetarg na rozbudowę drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie
  Wyświetleń: 320
 1548. 2022.10.07 - Zaproszenie do złożenia oferty - Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia.
  Wyświetleń: 315
 1549. DLI-III.7621.36.2019.AW.47 - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
  Wyświetleń: 314
 1550. Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - grupy EPI mogą starać się o wsparcie
  Wyświetleń: 311
 1551. Od 22.04 można rejestrować kody w loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań! Spisz się online i graj o samochód na https://loteria.spis.gov.pl!
  Wyświetleń: 309
 1552. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 - Nabór 2022
  Wyświetleń: 309
 1553. Uchwała Nr LXIV/425/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 309
 1554. Z.7100.6.2022 - Informacja Nadleśnictwa Kolumna
  Wyświetleń: 309
 1555. Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 309
 1556. 2022.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 303
 1557. Urząd nieczynny 7 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 300
 1558. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 298
 1559. 2023.01.02 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2023 r - projekt
  Wyświetleń: 297
 1560. Uchwała Nr LXIV/427/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 uchylająca uchwałę Nr L/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r.
  Wyświetleń: 297
 1561. Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 297
 1562. Opaska bezpieczeństwa dla seniora.
  Wyświetleń: 296
 1563. Trwa spis powszechny - Spisz się online już dziś!!!
  Wyświetleń: 295
 1564. 2022.08.29 - Porządek obrad LXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 294
 1565. GPB-I.747.13.2022.MK/KKw/AC - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 294
 1566. Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 293
 1567. 2022.08.22 - Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy
  Wyświetleń: 288
 1568. GPB-I.747.15.2022 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 288
 1569. 2022.11.25 - Sesja LXIX
  Wyświetleń: 287
 1570. Uchwała Nr LXIV/420/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działek nr ew. 404/7 i 405/9 obręb ………
  Wyświetleń: 284
 1571. IA-II.7820.8.2015.IK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 283
 1572. Uchwała Nr LXIV/423/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 281
 1573. GKIII.7430.10.2022.AS.AM - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 277
 1574. Uchwała Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 277
 1575. Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1576. 2022.06.27 - Protokoły głosowań z Sesji LXIV
  Wyświetleń: 275
 1577. Uchwała Nr LXIV/424/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 272
 1578. Nowe taryfy opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków
  Wyświetleń: 271
 1579. Uchwała Nr LXIV/417/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 270
 1580. Uchwała Nr LXIV/422/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 270
 1581. Uchwała Nr LXIV/418/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok
  Wyświetleń: 268
 1582. Uchwała Nr LXIV/419/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 268
 1583. 2022.09.26 - Porządek obrad LXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 267
 1584. 2022.10.12 - Porządek obrad LXVII sesja nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 263
 1585. OŚN.6220.04.06.2022 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 257
 1586. 2023.03.21 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.
  Wyświetleń: 256
 1587. Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 256
 1588. Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r
  Wyświetleń: 255
 1589. Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-07-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 254
 1590. 2022.02.09 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II o granicach obwodu i siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 242
 1591. Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1592. 2022.10.24 - Porządek obrad LXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 238
 1593. OŚN.6220.01.08.2022 - Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia jako strony do toczącego się postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 237
 1594. 2023.03.02 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 236
 1595. OŚN.6220.01.07.2022 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
  Wyświetleń: 234
 1596. Nie czekaj, złóż deklarację do CEEB, masz czas tylko do końca czerwca!
  Wyświetleń: 231
 1597. 2022.09.14 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości - autobus Autosan
  Wyświetleń: 229
 1598. 2022.09.07 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
  Wyświetleń: 227
 1599. 2022.11.23 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2023 roku oraz w 2024 roku
  Wyświetleń: 225
 1600. 2022.10.04 - Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/444/2022 z dnia 26 września 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 222
 1601. PO.ZUZ.5.4210.546.2022.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 221
 1602. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 221
 1603. Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 01-09-2022 w sprawie dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 220
 1604. 2022.08.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 217
 1605. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2022/2023
  Wyświetleń: 212
 1606. Uchwała Nr LXVI/444/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 212
 1607. Uchwała Nr LXIV/430/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 211
 1608. Zapytanie ofertowe - Promocja projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 211
 1609. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2023 r.
  Wyświetleń: 210
 1610. Uchwała Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-02-2023 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Wyświetleń: 209
 1611. 2022.09.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 207
 1612. Uchwała Nr LXVI/443/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej
  Wyświetleń: 207
 1613. Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1614. Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek: sprawdź, gdzie będzie można dostarczyć owoce
  Wyświetleń: 206
 1615. PO.ZUZ.5.4210.273.2022.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 206
 1616. Uchwała Nr LXIV/428/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 206
 1617. Uchwała Nr LXIV/429/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 206
 1618. Dotacje do wymiany źródeł ciepła - wyniki naboru do 7 czerwca
  Wyświetleń: 205
 1619. Uchwała Nr LXIV/426/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Pabianice”
  Wyświetleń: 205
 1620. 2022.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 203
 1621. Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości, stanowiącej własność Gminy Pabianice oraz powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 203
 1622. Zgłoś zapotrzebowanie na węgiel
  Wyświetleń: 203
 1623. 2022.08.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 202
 1624. 2022.09.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 202
 1625. 2022.09.21 - Zebranie sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 201
 1626. 2022.08.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 200
 1627. Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 200
 1628. Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 200
 1629. Nadleśnictwo Kolumna - Zgłoszenie terminów polowania zbiorowego w listopadzie.
  Wyświetleń: 198
 1630. PO.ZUZ.5.4210.652.2022.MB - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 198
 1631. 2022.09.27 - Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanej ruchomości - autobus Autosan
  Wyświetleń: 197
 1632. OŚN.6220.04.07.2022 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko wraz z charakterystyką przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 197
 1633. Zebrania sołeckie: Bychlew, Hermanów, Kudrowice, Świątniki, Wola Żytowska, Porszewice, Piątkowisko, Okołowice
  Wyświetleń: 197
 1634. Uchwała Nr LXV/431/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 195
 1635. W51 rekomendowany jako wariant inwestorski przebiegu KDP
  Wyświetleń: 193
 1636. Uchwała Nr LXV/434/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 190
 1637. 2023.01.30 - Sesja LXXIII
  Wyświetleń: 188
 1638. GPB-II.7840.172.2022.AS/WM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 188
 1639. OŚN.6220.03.11.2022 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 188
 1640. Zarządzenie Nr 144/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości, stanowiącej własność Gminy Pabianice oraz powołania komisji przetargowej.
  Wyświetleń: 188
 1641. 2022.10.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 187
 1642. Uchwała Nr LXV/435/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
  Wyświetleń: 187
 1643. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 187
 1644. 2022.09.20 - III Tura konsultacji przebiegu KDP
  Wyświetleń: 186
 1645. 2022.09.19 - Zebranie sołectwa Jadwinin-Władysławów
  Wyświetleń: 185
 1646. 2022.10.24 - Sesja LXVIII
  Wyświetleń: 185
 1647. Budżet Gminy Pabianice w 2023 r.
  Wyświetleń: 183
 1648. Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 183
 1649. Uchwała Nr LXV/432/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 182
 1650. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 - Nabór 2023
  Wyświetleń: 180
 1651. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 37/2022, 38/2022, 40/2022
  Wyświetleń: 179
 1652. Zarządzenie Nr 187/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 179
 1653. 2023.03.28 - Przetarg na budowę ulicy Mosiężnej w Piątkowisku
  Wyświetleń: 178
 1654. Uchwała Nr LXV/439/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 178
 1655. Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 178
 1656. Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 178
 1657. 2022.10.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 177
 1658. 2022.10.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 177
 1659. Uchwała Nr LXV/438/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 1660. Zebranie sołeckie: Gorzew
  Wyświetleń: 177
 1661. 2022.10.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 175
 1662. Uchwała Nr LXV/436/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1663. Uchwała Nr LXV/437/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1664. Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1665. PO.ZUZ.5.4210.625.2022.AP Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 174
 1666. Zarządzenie Nr 145/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 1667. Zebrania sołeckie: Szynkielew, Petrykozy
  Wyświetleń: 174
 1668. Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1669. Zebrania sołeckie: Górka Pabianicka, Pawlikowice, Rydzyny
  Wyświetleń: 173
 1670. 2022.12.28 - Sesja LXXI
  Wyświetleń: 172
 1671. 2023.03.03 - Przetarg na budowę ulicy Mosiężnej w Piątkowisku
  Wyświetleń: 171
 1672. Piknik rodzinny w Świątnikach już w najbliższą sobotę
  Wyświetleń: 171
 1673. Do 15 listopada można zgłaszać uwagi do przebiegu KDP
  Wyświetleń: 170
 1674. Zebranie sołeckie: Żytowice, Wysieradz
  Wyświetleń: 170
 1675. Uchwała Nr LXV/433/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 168
 1676. Zebranie sołeckie: Konin, Majówka
  Wyświetleń: 168
 1677. Zebranie sołeckie: Terenin
  Wyświetleń: 168
 1678. Zarządzenie Nr 160/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1679. Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe
  Wyświetleń: 165
 1680. Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 1681. Zarządzenie Nr 162/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 1682. Zarządzenie Nr 163/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 1683. 2023.01.09 - Sesja LXXII
  Wyświetleń: 163
 1684. Uchwała Nr LXIX/463/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
  Wyświetleń: 163
 1685. Uchwała Nr LXVI/447/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 161
 1686. OŚN.6220.03.10.2022 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 159
 1687. Miejsca dystrybucji jodku potasu
  Wyświetleń: 158
 1688. OSN.6220.08.10.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 158
 1689. Zarządzenie Nr 152/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 1690. 2022.11.25 - Porządek obrad LXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 156
 1691. Archiwum konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 156
 1692. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023
  Wyświetleń: 155
 1693. 2022.10.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 154
 1694. Konsultacje projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 154
 1695. 2022.08.29 - Protokoły głosowań z Sesji LXV
  Wyświetleń: 153
 1696. Uchwała Nr LXVI/446/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 153
 1697. Uchwała Nr LXVI/448/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 152
 1698. Uchwała Nr LXVI/450/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 1699. Zarządzenie Nr 185/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok
  Wyświetleń: 150
 1700. 2022.10.12 - Sesja LXVII
  Wyświetleń: 149
 1701. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r
  Wyświetleń: 148
 1702. 2022.11.08 - Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 145
 1703. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023
  Wyświetleń: 145
 1704. Problemy z przymarzaniem bioodpadów.
  Wyświetleń: 145
 1705. Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r.
  Wyświetleń: 145
 1706. Uchwała Nr LXVI/445/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 145
 1707. Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-11-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników
  Wyświetleń: 145
 1708. 2022.12.12 - Sesja LXX
  Wyświetleń: 142
 1709. Uchwała Nr LXVI/451/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 141
 1710. Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 141
 1711. 2023.01.10 - Informacja Wójta Gminy Pabianice o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 140
 1712. 2023.01.10 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2023 roku
  Wyświetleń: 140
 1713. Protokół ze spotkania z mieszkańcami sołectwa Okołowice z dnia 8 sierpnia 2022 r. w temacie konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 140
 1714. Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 1715. Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych - 2023
  Wyświetleń: 139
 1716. Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 1717. Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 138
 1718. 2022.12.05 - Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
  Wyświetleń: 137
 1719. Informacja o pracy Urzędu 31 października 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 1720. Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 1721. 2022.11.14 - Ogłoszenie o konsultacjach statutu sołectwa Okołowice
  Wyświetleń: 134
 1722. 2022.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 134
 1723. 2022.12.12 - Porządek obrad LXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 134
 1724. 2023.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 133
 1725. 2023.01.10 - Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 132
 1726. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych w sprawie statutu sołectwa Okołowice - 2022.12.05
  Wyświetleń: 132
 1727. 2022.12.28 - Porządek obrad LXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 131
 1728. 2022.11.14 - Aktualizacja dotacji przedszkolnej
  Wyświetleń: 130
 1729. Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 130
 1730. Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-10-2022 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 130
 1731. 2022.11.15 - Ogłoszenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/443/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej
  Wyświetleń: 128
 1732. 2022.11.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 128
 1733. PO.ZUZ.5.4210.546.2022.AP - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 127
 1734. Uchwała Nr LXVI/454/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Pabianickiego
  Wyświetleń: 127
 1735. Zarządzenie Nr 168/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 126
 1736. 2022.09.26 - Protokoły głosowań z Sesji LXVI
  Wyświetleń: 124
 1737. Zarządzenie Nr 169/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 124
 1738. 2022.11.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 123
 1739. 2023.02.27 - Porządek obrad LXXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 123
 1740. Uchwała Nr LXVIII/461/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Pabianice oraz naruszenie przez urzędników administracji publicznej zasady praworządności
  Wyświetleń: 123
 1741. Uchwała Nr LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok
  Wyświetleń: 123
 1742. Uchwała Nr LXVI/449/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 122
 1743. 2023.01.09 - Porządek obrad LXXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 120
 1744. 2023.02.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę elementów infrastruktury IT w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 119
 1745. GPB-II.7840.172.2022.AS/WM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
  Wyświetleń: 119
 1746. Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 118
 1747. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2023 r.
  Wyświetleń: 117
 1748. Uchwała Nr LXV/440/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 117
 1749. 2023.02.08 - Porządek obrad LXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 116
 1750. Uchwała Nr LXVIII/459/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 115
 1751. OŚN.6220.03.12.2022 - Postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji OŚN.6220.03.11.2022
  Wyświetleń: 114
 1752. Uchwała Nr LXV/442/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 114
 1753. 2022.11.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 113
 1754. Zarządzenie Nr 182/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 113
 1755. Zarządzenie Nr 183/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 1756. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na świadczenie całodobowej usługi w zakresie wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych, zwierząt bezdomnych i wolno żyjących, które uczestniczyły w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Pabianice z wyłączeniem odcinków dróg ekspresowych S8 i S14 w 2023 r.
  Wyświetleń: 111
 1757. Uchwała Nr LXVII/457/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 111
 1758. Uchwała Nr LXVIII/458/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice"
  Wyświetleń: 111
 1759. 2022.10.26 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu znak: PO.RUZ.4210.411.2021.BS.24 o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne
  Wyświetleń: 110
 1760. Uchwała Nr LXVII/455/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 110
 1761. Zarządzenie Nr 181/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 110
 1762. Zarządzenie Nr 190/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 110
 1763. Uchwała Nr LXVI/452/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2023 r.
  Wyświetleń: 108
 1764. Uchwała Nr LXVII/456/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-10-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 107
 1765. 2022.10.24 - Protokoły głosowań z Sesji LXVIII
  Wyświetleń: 106
 1766. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na zapewnieniu opieki lekarsko - weterynaryjnej nad zwierzętami z terenu Gminy Pabianice w 2023 r.
  Wyświetleń: 106
 1767. Zarządzenie Nr 191/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 105
 1768. Uchwała Nr LXVIII/460/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 104
 1769. Zarządzenie Nr 180/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 104
 1770. 2023.01.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 103
 1771. 2023.03.27 - Sesja LXXVIII
  Wyświetleń: 102
 1772. OŚN.6220.11.2021 - Budowa centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w jadwininie
  Wyświetleń: 102
 1773. 2023.02.08 - Sesja LXXIV
  Wyświetleń: 101
 1774. 2023.02.27 - Sesja LXXVI
  Wyświetleń: 101
 1775. 2023.01.30 - Porządek obrad LXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 100
 1776. Zarządzenie Nr 193/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 1777. Archiwum ogłoszeń o naborze na wolne miejsca pracy
  Wyświetleń: 99
 1778. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 99
 1779. Uchwała Nr LXV/441/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 99
 1780. Zarządzenie Nr 171/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 99
 1781. 2022.12.09 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Pabianice w roku 2023 r.
  Wyświetleń: 98
 1782. 2023.01.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 98
 1783. 2023.02.20 - Porządek obrad LXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 98
 1784. Z.7320.10.2022 - Zgłoszenie terminu polowania zbiorowego grudzień - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 98
 1785. Zarządzenie Nr 194/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 98
 1786. 2022.10.12 - Protokoły głosowań z Sesji LXVII
  Wyświetleń: 97
 1787. Uchwała Nr LXIX/465/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
  Wyświetleń: 96
 1788. Uchwała Nr LXIX/464/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 1789. Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 95
 1790. Uchwała Nr LXIX/462/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 1791. Zarządzenie Nr 201/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 94
 1792. Zarządzenie Nr 211/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 94
 1793. Uchwała Nr LXVI/453/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 93
 1794. Uchwała Nr LXIX/470/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 92
 1795. Zarządzenie Nr 207/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 92
 1796. 2022.11.25 - Protokoły głosowań z Sesji LXIX
  Wyświetleń: 90
 1797. OŚN.6220.01.11.2022 - Obwieszczenieo możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 90
 1798. Zarządzenie Nr 214/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 90
 1799. Uchwała Nr LXIX/467/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 89
 1800. Zarządzenie Nr 200/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 1801. Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-03-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.
  Wyświetleń: 89
 1802. Zarządzenie Nr 196/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-11-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 88
 1803. OŚN.6220.08.17.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 87
 1804. Uchwała Nr LXIX/468/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 87
 1805. Zarządzenie Nr 213/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 87
 1806. OŚN.6220.08.11.2021/2022 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
  Wyświetleń: 86
 1807. 2022.12.22 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 85
 1808. Uchwała Nr LXIX/469/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
  Wyświetleń: 85
 1809. Zarządzenie Nr 210/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 85
 1810. 2023.05.12 - Przetarg na Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice wraz z odejściami na działkach o nr ewid. 307 obr. Kudrowice oraz na działkach o nr ewid. 342/2 i 34/2 obr. Piątkowisko
  Wyświetleń: 84
 1811. Zarządzenie Nr 206/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 84
 1812. 2022.12.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 82
 1813. Uchwała Nr LXIX/466/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2023 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 82
 1814. Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-01-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 rok
  Wyświetleń: 82
 1815. Uchwała Nr LXX/475/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-12-2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
  Wyświetleń: 81
 1816. Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-01-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.
  Wyświetleń: 81
 1817. 2023.01.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 79
 1818. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
  Wyświetleń: 79
 1819. Zgłoszenie obiektu kwalifikującego się jako pomnik przyrody
  Wyświetleń: 79
 1820. OŚN.6220.01.12.2022/2023 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurwo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie
  Wyświetleń: 78
 1821. Komunikacja 1 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 77
 1822. Uchwała Nr LXX/476/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 77
 1823. Uchwała Nr LXX/477/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12-12-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 76
 1824. 2023.03.10 - Porządek obrad LXXVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 75
 1825. 2023.03.27 - Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 75
 1826. Informacja o planowanym przystąpieniu od 23.01.2023 r. do robót budowlanych na drodze w miejscowości Gorzew na odcinku Górka Pabianicka-Gorzew
  Wyświetleń: 75
 1827. Uchwała Nr LXXI/479/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.
  Wyświetleń: 75
 1828. 2023.03.10 - Wstępny nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami położonymi na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 74
 1829. Uchwała Nr LXXI/483/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2026
  Wyświetleń: 74
 1830. Uchwała Nr LXXII/484/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.
  Wyświetleń: 74
 1831. 2023.02.16 - Obwieszczenie o wydanie postanowienie opiniującego wstępny podział nieruchomości w obrębie 0001 Bychlew, gmina Pabianice.
  Wyświetleń: 73
 1832. Uchwała Nr LXXI/481/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 73
 1833. Uchwała Nr LXXII/485/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031
  Wyświetleń: 73
 1834. Uchwała Nr LXXVIII/510/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-03-2023 zmieniająca Uchwałę Nr LXXVI/503/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 73
 1835. 2022.12.12 - Protokoły głosowań z Sesji LXX
  Wyświetleń: 72
 1836. 2023.02.20 - Sesja LXXV
  Wyświetleń: 72
 1837. Z.7320.10.2022 - Zgłoszenie terminu polowań zbiorowych grudzień i styczeń - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 72
 1838. Uchwała Nr LXXI/478/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 zmieniająca Uchwałę Nr LXX/475/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 2022 r.w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
  Wyświetleń: 71
 1839. 2023.01.09 - Protokoły głosowań z Sesji LXXII
  Wyświetleń: 70
 1840. Uchwała Nr LXXV/498/2023 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-02-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 1841. 2023.01.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 69
 1842. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2022 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 69
 1843. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 9.01.2023 r.