Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat, kalendarze odbioru

Informujemy, że  aby oddać odpady na PSZOK należy umówić się telefonicznie: tel. 42 213 96 60, 42 213 96 76 wew.100

Osoba przywożąca odpady na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Odpady OBOWIĄZKOWO muszą zostać posegregowane przed ich dostarczeniem.

Odpady należy przywieźć w workach umożliwiających pracownikowi potwierdzenie prawidłowości dostarczonych odpadów.

Osoba przywożąca odpady ma obowiązek rozładować je samodzielnie do odpowiednich kontenerów i pojemników.   

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 70,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym, zwalnia się w części stanowiącej 20 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Zainteresowani mieszkańcy aby skorzystać z dodatkowo płatnych usług dodatkowych muszą składać wypełnioną deklarację w pok. 16.

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

 

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać:

 


Kalendarze odbioru odpadów:

2022 rok

2021 rok

 

Uchwały Rady Gminy Pabianice:

 

Wersja XML