Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzi

 

Zarządzenie nr 37/2020

Wójta Gminy Pabianice

z dnia 30 marca 2020 r.

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2 a-f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2019 r, poz.688 z późn.zm.), zarządzam co, następuje:

 

§ 1

Na członków komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie realizacji zadania publicznego organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży powołuję :

 1. Panią Annę Chodasewicz -Izaszek – przedstawiciela Wójta Gminy Pabianice
 2. Panią Marię Tum – przedstawiciela Wójta Gminy Pabianice
 3. Pana Łukasza Stencla – przedstawiciela organizacji pozarządowych – GLKS „ Burza” Pawlikowice
 4. Pana Jerzego Błocha – przedstawiciela Rady Gminy Pabianice
 5. Pana Stefana Madaja – przedstawiciela organizacji pozarządowych – OSP Kudrowice

§ 2

            Traci moc zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18 lutego 2019 r.

 

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF    Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 

 

 

Wersja XML