Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.07.23 - Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Pabianice

1. Otwarcie obrad XXXII sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2021 r. – Uchwała Nr XXXI/A/2020
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r. - Uchwała Nr XXXI/B/2020 
 3. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. - Uchwała Nr XXXI/C/2020 
 4. zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 - Uchwała Nr XXXI/D/2020 

4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.

5. Komunikaty i sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad sesji. 

Sesja odbędzie się o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach

Wersja XML