Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.12.02 - Porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice w dniu 2 grudnia 2020 r. o godz. 9:30 – sesja online

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Uchwała Nr XXXVII/A/2020
  2. zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 - Uchwała Nr XXXVII/B /2020 
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wersja XML