Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.12.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2021

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2021"

DOCXZapytanie ofertowe
DOCFormularz oferty
DOCWykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych jakimi dysponuje Wykonawca, niezbędnych do wykonania usługi
DOCXWzór umowy

PDFFormularz dokumentujący udzielenie zamówienia
 

 

Wersja XML