Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane przestrzenne

Nr planu Obszar APP/GML GeoTIFF Nr uchwały
00 Gmina Pabianice - Studium  0000_studium.gml 0000_Studium_Kierunki_2021.tif
0000_Studium_Uwarunkowania_2021.tif
XLIII/290/2021
37 Bychlew (przy szkole podstawowej) 0037_v01.gml 0037_p01_v02.tif XLII/280/2021
38 Rydzyny
Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew
Żytowice, Janowice, Wysieradz
0038_v01.gml 0038_p01_v01.tif
0038_p02_v01.tif
0038_p03_v01.tif
XLII/281/2021
39 Porszewice  0039_v01.gml 0039_p01_v01.tif LII/340/2021
40 Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów 0040_v01.gml 0040_p01_v01.tif
0040_p02_v01.tif
0040_p03_v01.tif
0040_p04a_v01.tif
0040_p04b_v01.tif
LII/341/2021

 

Wersja XML