Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLIII/290/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice

PDF   uchwala2021nr290.pdf
PDFuchwala2021nr290z1.pdf
JPEGuchwala2021nr290z2.jpeg
JPEGuchwala2021nr290z3.jpeg
PDFuchwala2021nr290z4.pdf
GMLuchwala2021nr290z5.gml
 

Wersja XML