Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.07.22 - Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XLIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice w dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 10:00, online

 1. Otwarcie obrad XLIX sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr XLIX/A/2021
  2. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr XLIX/B/2021
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Wersja XML