Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

20211028 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku

Numer referencyjny: DPP. 271.7.2021

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi

Świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku

Termin składania ofert: 2021-11-08 10:00

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia
JPEGZałącznik nr 7 do SWZ - Linia 1
JPEGZałącznik nr 8 do SWZ - Linia 2
JPEGZałącznik nr 9 do SWZ - Linia 3

PDFIdentyfikator i link do postępowania

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o unieważnienie części drugiej i trzeciej postępowania oraz odrzuceniu oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trasie nr 1

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania
 

 

Wersja XML