Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022.02.10 - Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice - DPP.271.1.2022

DPP.271.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice

Termin składania ofert: 2022-02-25 09:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
 

DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna odcinek Pawlikowice – Terenin - cz. 1 z 2
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna odcinek Pawlikowice – Terenin - cz. 2 z 2
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna odcinek Górka Pabianicka - Gorzew - cz. 1 z 2
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna odcinek Górka Pabianicka - Gorzew - cz. 2 z 2
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna droga gminna Nr 108262E - cz. 1 z 2
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna droga gminna Nr 108262E - cz. 2 z 2
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna droga gminna Nr 108275E we Władysławowie
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna droga gminna Nr 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do drogi gminnej Nr 108278E
DOCZał. nr 2 do SWZ - Projekt umowy
DOCZał.nr 3 do SWZ - Formularz oferty
DOCZał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
DOCZał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DOCZał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
DOCZał. nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
DOCZał. nr 8 do SWZ - Wykaz osób
DOCXZał. nr 9 do SWZ - ID postępowania
DOCXZał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

PDFOdpowiedź nr 1 na pytania dotyczące postępowania DPP.271.1.2022

DOCZał.nr 2 do SWZ - Projekt umowy (po zmianach - 22.02.2022)

PDFOdpowiedź nr 2 na pytania dotyczące postępowania DPP.271.1.2022

DOCInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

DOCInformacja z otwarcia ofert

PDFOgłoszenie o wyborze oferty

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania
 

Wersja XML