Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-01-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2023 r. w kwocie 1.356.516,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2023 r. w kwocie 1.356.516,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 122023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-01-2023 w sprawie zmian w.pdf (551,29KB)

DOCXZałącznik nr 1 122023.docx (6,99KB)

DOCXZałącznik nr 2 122023.docx (13,07KB)