Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-02-2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1768, 1964, 2414) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2023 r. w kwocie 25.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2023 r. w kwocie 25.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczenim na zwiększenie planu wydatków związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 202023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-02-2023 w sprawie zmian w.pdf (660,29KB)

DOCXZałącznik nr 1 202023.docx (6,52KB)

DOCXZałącznik nr 2 202023.docx (16,27KB)