Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-03-2023 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Okołowice w Gminie Pabianice

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), §1 Uchwały Nr LXXIII/487/2023 Rady Gminy Pabianice w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Gminy Pabianice - Sołectwu Okołowice oraz § 22 ust. 1 Statutu Sołectwa Okołowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 1393), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Okołowice odbędą się w budynku stacji uzdatniania wody w Okołowicach dnia 30 marca 2023 r. o godz. 17.00.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pabianice.
§ 4. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BIP Gminy Pabianice.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 332023 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-03-2023 w sprawie wyborów Sołtysa i.pdf (164,66KB)